Två av tre idrottsföreningar i Stockholm har förlorat medlemmar under pandemin, vilket är ett problem för folkhälsan och riskerar att sända ungdomar i klorna på gängkriminella, skriver Hassan Jama (V). Foto: Mostphotos/Pressbild

Debatt: Idrottsföreningarna måste få en chans att starta om efter pandemin

Efter pandemin brottas många idrottsföreningar brottas med medlemstapp och vikande ekonomi. Vi vill bibehålla nolltaxan för föreningar som hyr av staden, samt bibehålla det extra hyresstödet hela 2022, skriver Hassan Jama, Vice ordförande i idrottsnämnden (V).

  • Publicerad 06:30, 20 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholmsidrotten har under pandemin lidit av svikande medlemsantal och sinande kassor. För att Stockholmsidrotten inte ska hamna efter måste Stockholms stad öka stödet till idrotten i flera år framåt, samt ge föreningarna en ärlig chans att starta om efter pandemin.

Riksidrottsförbundet Stockholmsdistrikt rapporterar i sin undersökning av pandemins effekter att två av tre idrottsföreningar i Stockholm har förlorat medlemmar under pandemin.

I undersökningen framkommer att gymnasieungdomar är de som drabbats hårdast, det är mycket oroväckande. Främst är det ett problem för folkhälsan i stort, men också att dessa ungdomar istället för att engagera sig i idrott i värsta fall kan hamna i klorna på gängkriminella.

Under pandemi har vi i idrottsnämnden gjort insatser för att minska de fasta kostnaderna för barn- och ungdomsföreningar som hyr lokaler av staden. Därför infördes en tillfällig nolltaxa mars 2021 för året ut.

Det beslutet hjälpte inte föreningar som hyr in sig i andra lokaler än stadens.

Då föreslog vi ett extra hyresstöd till föreningar med egna lokaler eller som hyr lokaler av andra än staden. I juni tog vi beslut att komplettera nolltaxan med det extra hyresstödet.

Men vi behöver göra mer för att ge föreningarna förutsättningarna de behöver.

Vi vill bibehålla nolltaxan för föreningar som hyr av staden, samt bibehålla det extra hyresstödet till föreningar för helåret 2022. Många föreningar har svikande medlemsantal och minskade intäkter samtidigt som de har kvar mycket fasta kostnader. Detta gäller inte minst föreningar med egna lokaler och de som har hyreskontrakt med privata hyresvärdar.

Utöver ovan sagda vill vi öka föreningsbidraget till barn- och ungdomsföreningarna i Stockholms stad och rikta ett särskilt stöd till föreningar som använder hallidrotter, kampsporter och dans där många av utövarna är tjejer.

Långsiktigt är detta stöd till föreningarna en billig investering för framtiden, om vi jämför med vad kostnaderna skulle bli för utanförskap och ohälsa.