Marit Normasdotter, (V) ledamot av regionfullmäktige och psykiatriberedninge ​​​​​​ Karin Rågsjö,(V) riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson Jonas Lindberg, (V) sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm

DEBATT: "Hjälp missbrukarna – även sommartid"

Många människor med missbruksproblem får inte den hjälp de behöver i sommar. Antalet platser inom beroendevården dras ner för åttonde året i rad. Ansvaret ligger hos det blågröna styret i region Stockholm, skriver tre politiker från Vänsterpartiet,

  • Publicerad 16:18, 3 jul 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

All politik måste grunda sig på principen om människors lika värde. Sveriges hälso- och sjukvårdslagstiftning är tydlig. Där står: ”Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.”

Nu rullar Stockholms mobila sprututbyte

Vi är alla människor, men vår barndom, våra omständigheter och möjligheter kan vara väldigt olika. I ett samhälle där ojämlikheten och de socio-ekonomiska klyftorna växer, där ökar också ohälsan och utslagningen. Beroende ska likställas med sjukdom. Att vara beroende, och kanske också hemlös, är ett extremt hårt liv där döden många gånger finns runt hörnet.

”Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården”, säger alltså lagen. Men så är det inte på somrarna i Stockholm. Tvärtom kommer flera människor med allvarlig beroendeproblematik att avvisas från vårdinstitutioner därför att det inte finns plats. I praktiken kommer det också att råda något av ett remisstopp, i den bemärkelsen att en remiss inte leder till omedelbar vård, eftersom många vårdplatser hålls stängda. Efter åtta år har många inom socialtjänsten ”vant sig” och väntar med remisser till sommaren är slut.

Om det handlar om överdos och allvarliga livshotande lägen (LVM-läge) så ges förstås behandling. De som drabbas är dem som försöker börja vägen till ett liv utan droger. Deras situation är inte akut livshotande, men att inte få en vårdplats i den utsatta situationen kan förstöra mycket. Där finns också människor som förlorat platsen på ett stödboende eller behandlingshem, kanske har de ”knarkat ut sig” och i värsta fall blivit hemlösa. Men de är inte heller redlöst påverkade. På beroendeakuten i Stockholm hålls också denna sommar en hel avdelning med 17 platser stängd. Det innebär inte bara stort lidande för de drabbade, utan är också kontraproduktivt för regionens beroendevård.

Då öppnar nya sprututbytet på Södermalm

Vårdförbundet har låtit göra en Novusundersökning bland sina medlemmar om bemanningssituationen under denna sommar. Den visar att fyra av tio som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige upplever en större oro för patientsäkerheten. Vi vet att människorna som arbetar inom beroendevården gör enorma arbetsinsatser. Tack vare dem kommer många missbrukare att få den vård som de behöver. Men när det saknas platser, så kan inte heller vårdpersonalen göra något. Ansvaret är politiskt.

För oss handlar denna fråga om människan som drabbas, inte om pengar. Men tro inte heller att neddragningar sparar pengar. På längre sikt blir det tvärtom mer kostsamt.

Det behövs fler vårdplatser, längre avgiftningstider, mer personal och ett samlat huvudmannaskap för människor med beroendeproblematik.

Det behövs tillräckliga resurser för att anställa vårdpersonal och ersättare i god tid, så att Region Stockholm har en fungerande och säker beroendevård. Oavsett om det är sommar eller inte.

Alltså en vårdpolitik som konsekvent försvarar principen om alla människors lika värde.

Marit Normasdotter, (V) ledamot av regionfullmäktige och psykiatriberedninge

Karin Rågsjö,(V) riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson

Jonas Lindberg, (V) sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm