Stockholms gängkriminella utnyttjar straffrabatten genom att låta ungdomarna begå brott, då deras straff inte blir lika långa, skriver Didrik Nolte, CUF. Foto: Mostphotos

Debatt: Gör Stockholm tryggare – slopa straffrabatten

Stockholms ungdomar blir spelpjäser för gängledarna i kampen om pengar och makt. En slopad straffrabatt för unga skulle minska fördelarna med att använda sig av ungdomar för att begå brott, skriver Didrik Nolte, Centerpartiets ungdomsförbund i Stockholms stad.

  • Publicerad 06:15, 30 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

18-åringar är fullt kapabla till att ta ansvar för sina handlingar, speciellt med tanke på det omfattande värdegrundsarbete som följt dem genom skolgången.

Av de ca 480 000 brott som anmäldes i Stockholmsregionen förra året är en stor del relaterade till de kriminella gängens verksamheter. I dagsläget kan vi tydligt se hur dessa gäng frodas i Stockholms förorter, med konsekvenser som rekordmånga skjutningar, ökat våld med dödlig utgång och skyhög ungdomsbrottslighet.

Sammantaget gör detta att nästan 25 procent av stockholmare hävdar att de känner sig mycket eller ganska otrygga. Ett av de viktigaste politiska stegen vi kan ta för att öka tryggheten i Stockholm samt sätta press på de kriminella gängen är att ta bort straffrabatten för unga vuxna i åldern 18-20 år.

Unga blir spelpjäser

För det första så utnyttjar Stockholms gängkriminella straffrabatten till sin fördel. De gör detta genom att låta ungdomarna begå brott, då deras straff inte blir lika långa till följd av straffrabatten. Detta gör stadens ungdomar till viktiga spelpjäser för gängledarna i kampen om pengar, makt och inflytande.

Konsekvenserna blir då att de kriminella gängen aktivt försöker locka ungdomar in i kriminaliteten. Skulle vi däremot slopa straffrabatten för unga vuxna skulle de påtagliga fördelarna med ungdomsrekryteringen minska.

Minskat incitament

Detta skulle i sin tur minska incitamentet att använda sig av de yngre gängmedlemmarna för att begå grova brott, då straffet skulle bli detsamma. Detta skulle med andra ord kunna vara ett viktigt politiskt beslut som bidrar till att skydda Stockholms barn och ungdomar från de kriminella gängen.

Det finns dock de som hävdar att straffrabatten för unga fyller en funktion i samhället. De menar att ungdomars konsekvenstänk och ansvarsförmåga inte är lika utvecklade som hos vuxna, och att de därav inte bör straffas lika hårt.

Grundläggande moral

Problemet med ett sådant resonemang är att vi redan i förskolan lär oss av pedagoger, föräldrar och släktingar att det är fel att slåss, stjäla och mörda. Det värdegrundsarbete som följer Stockholms ungdomar genom uppväxten är så pass omfattande att man vid 18-års ålder bör känna till vad som är rätt och fel.

För övrigt anses man vara myndig från och med 18-års ålder. Med myndighetsåldern kommer ansvar större än att känna till grundläggande moral. En 18-åring kan köpa bostad, låna pengar och köra bil, något som kräver betydligt mer konsekvenstänk och ansvarsförmåga än att svara på frågan om det är rätt eller fel att mörda, misshandla och våldta.

Fullt kapabla

Sammanfattningsvis utnyttjar Stockholms gängkriminella den Svenska lagstiftningen till sin fördel, genom att rekrytera ungdomar då de inte straffas lika hårt. 18-åringar är även fullt kapabla till att ta ansvar för sina handlingar, speciellt med tanke på det omfattande värdegrundsarbete som följt dem genom skolgången.

Med myndighetsåldern kommer även med ett betydligt större ansvar och kräver extremt mycket högre mognadsgrad än att förstå grundläggande moral. För att fler än var fjärde stockholmare ska känna sig trygg i sin egen stad vill vi att straffrabatten för ungdomar i åldern 18-20 år tas bort.