STOPPA RIVNINGARNA AV GAMLA HUS. Det anser Folkpartiet. Foto: Malin Lööf

DEBATT. FP: "Sluta riva historiska byggnader"

Tullhuset på Blasieholmen, Astoriaflygeln och 1800-talshuset vid Gröna lund är tre exempel på gamla hus som måste rivas för att ge plats åt nya. Här skriver Rasmus Jonlund och Björn Ljung från Folkpartiet att rivningarna måste upphöra.

  • Publicerad 15:00, 2 nov 2015

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Stockholm har under sin mer än 800-åriga historia sett större och mindre rivningsvågor. Nu rivs åter hus från förrförra seklet åter i Stockholm. Vi liberaler tror vill istället att det nya och det gamla förenas – och gör helheten ännu vackrare!

1800-talshusen Astoriaflygeln (Nybrogatan) och Tullhuset (Blasieholmen) är bara de två senaste exemplen som står inför akuta rivningshot. Förslag finns också om att riva ett 1800-tals hus på Allmänna gränd på Djurgården. Trots invändningar från stadens kulturhistoriska expertis har på senare år flera ”kulturminnesmärkta” – av Stadsmuseet högt klassade – hus rivits. Dessa hus ersätts sedan av arkitektur som är okänslig mot sin omgivning. Det måste få ett stopp. Därför lägger vi en motion från Folkpartiet till kommunfullmäktige om ett principbeslut att i normalfallet inte riva kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Ibland utlovas flytt av gamla hus – nu senast Tullhuset. Den som minns löftet som utfärdades för Klocktornet vid Norra Station och den efterföljande raska rivningen, har skäl att vara skeptisk. Det talas också om ökat skydd för högt klassade hus i detaljplanerna men om en majoritet av ofta S, M och andra fortsätter visa samma okänslighet för det historiska Stockholm riskerar det att bli tandlöst.

När vi talar om ”stadens årsringar” menar vi att nya, moderna hus adderas och att vissa stadsmiljöer byts ut – men utan att undanröja det gamla. Vi vill se ett växande, modernt Stockholm. Dagens och morgondagens arkitektur ska få finnas, och det får gärna byggas högt i nya stadsutvecklingsområden, vid stadens portar osv. Men utplåna inte de ibland unika gamla hus vi har kvar."