Problemen med att låta en privat aktör driva 1177 är många. När tjänsten är upphandlad kan alla skylla på alla och ingen tar ansvar, skriver Jonas Lindberg (V), Region Stockholm. Foto: Pressfoto/Mostphotos

Debatt: Fortsatt privatisering av 1177 är förkastligt

Det bästa sättet att säkerställa 1177:s oberoende, säkerhet och kvalitet är att ta tillbaka tjänsten i egen regi. När högerstyret nu föreslår fortsatt upphandling till en privat aktör så handlar det enbart om ideologi, vilket går ut över patienter och personal, skriver oppositionspolitikern Jonas Lindberg (V).

  • Publicerad 06:15, 17 dec 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

När varje samtal sker under tidspress leder det också till sämre kvalitet. Det märks tydligt i de årliga mätningarna av hur medborgarna upplever samtalen, där Region Stockholm är sämst i landet.

Högerstyret i Region Stockholm vill att sjukvårdsrådgivningen 1177 ska vara fortsatt privatiserad. Därmed ska Stockholm förbli den enda regionen i Sverige som har sjukvårdsrådgivningen upphandlad av en privat aktör. Motivet är att 1177:s oberoende inte kan garanteras om det ägs och drivs av regionen. Det är ett helt verklighetsfrånvänt resonemang.

Sjukvårdsrådgivningen 1177 är i dag den primära ingången till hälso- och sjukvården i Stockholm. Där får man som patient egenvårdsråd, svar på frågor om symtom, kan läsa sin journal och bli hänvisad till rätt vårdnivå.

Låter Kry ha kommandot

Det är helt centralt att 1177 hänger ihop med sjukvårdssystemet för att underlätta förståelse och samarbete, men också för att kunna hjälpa andra regioner och för att snabbare kunna ställa om vid behov.

Vi i Vänsterpartiet har länge velat ge 1177 möjligheter till både chatt och videosamtal. I dag låter högerstyret i stället nätläkarbolagen, med Kry i spetsen, ha kommandot i de frågorna. Det är helt orimligt.

Alla skyller på alla

Problemen med att låta en privat aktör driva 1177 är många. För några år sedan uppdagades ett stort läckage av patientuppgifter som låg helt öppet på nätet. Detta var möjligt därför att den privata aktören Medhelp i sin tur hade upphandlat andra underleverantörer. All form av sådan outsourcing av känsliga uppgifter är en stor och uppenbar säkerhetsrisk.

När tjänsten är upphandlad kan alla skylla på alla och ingen tar ansvar för problemen. Det var precis det som hände i Medhelp-fallet.

Hänvisas till akuten

Vi har också fått återkommande berättelser från medarbetare om att samtalen till 1177 ska kunna hållas korta och effektiva. Detta brukar högerstyret i Stockholm framhålla som ett argument för att fortsatt ha en privat aktör som utförare.

Men bakom de ”korta” väntetiderna till 1177 döljer sig en annan verklighet. Aktören ersätts nämligen per samtal, vilket leder till en jakt på pinnar. Enligt en granskning från Stockholms distriktsläkarförening blir fyra av tio av de som ringer till 1177 hänvisade till akuten. Det motsvarar 660 000 av alla de 1,7 miljoner samtal som förra året kom till 1177. Det är betydligt fler än i någon annan region i Sverige.

Sämst i landet

När varje samtal sker under tidspress leder det också till sämre kvalitet. Det märks tydligt i de årliga mätningarna av hur medborgarna upplever samtalen, där Region Stockholm är sämst i landet. Bäst är Jämtland-Härjedalen och Gotland .

Det bästa sättet att säkerställa 1177:s oberoende, säkerhet och kvalitet är att ta tillbaka tjänsten i egen regi. När högerstyret nu föreslår fortsatt upphandling till en privat aktör så handlar det enbart om ideologi, där så mycket som möjligt av vårt gemensamma sjukvårdssystem ska säljas ut till vinstdrivande bolag.

Det går ut över vårdpersonal och patienter i denna region. Det tänker vi inte medverka till.