FRAMGÅNGSFAKTOR. Språkscreening sker i viss utsträckning redan i dag, men vi vill att det ska bli obligatoriskt för alla vårdnadshavare vars barn inte redan är inskrivna i förskolan, skriver L-debattörerna Christoffer Heimbrand och Maria Larsson. Foto: Pressbilder/Mostphotos

Debatt: Förskoleplikt behövs för bättre svenska

Det är oacceptabelt att barn växer upp i utsatta områden utan att lära sig svenska. Svenska språket tillhör alla barn i Sverige, även de med föräldrar födda i andra länder. Därför behövs en förskoleplikt för barn som halkar efter, skriver Christoffer Heimbrand (L) och Maria Larsson (L).

  • Publicerad 06:15, 23 aug 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Pisa-forskning visar att 15-åriga elever som gått i förskolan under minst ett år ligger ett helt år före jämnåriga klasskamrater som inte gått förskolan.

För att ett barn ska ha en bra start i livet behöver det kunna lära sig svenska språket – vårt gemensamma språk i Sverige. En del av regeringens integrationsmisslyckande är den språkfattigdom som tusentals barn växer upp i.

En studie gjord i Biskopsgården, ett utsatt område, visar att tre av fyra barn saknar det ordförråd de borde ha för sin ålder. Därför behövs nya insatser för att stärka svenska språkets ställning.

Obligatoriskt för vårdnadshavare

I syfte att fånga upp barn som är i behov av stödjande insatser för att inte hamna efter i svenskan föreslår Liberalerna att alla barn i Stockholm ska genomgå en språkscreening på BVC vid 2,5 års ålder. Det sker i viss utsträckning redan i dag, men vi vill att det ska bli obligatoriskt för alla vårdnadshavare vars barn inte redan är inskrivna i förskolan.

Om barnen halkat efter i svenska ska de gå i förskolan. Det ska ske genom hembesök, information och att kommunen anvisar en paxad förskoleplats. I de fall det rör sig om en rent medicinsk språkstörning ska barnen få hjälp av hälso- och sjukvården.

95,7 procent redan inskrivna

Även om det inte är obligatoriskt med förskola är de flesta barn inskrivna i förskolan. I Stockholms Stad är 95,7 procent av 3-5 åriga barn inskrivna. Av de barn som inte är inskrivna i förskolan är utrikes födda barn och barn till föräldrar med kortare utbildningsbakgrund överrepresenterade.

Det är också för de barnen som förskolan är som mest avgörande. OECD:s Pisa-forskning visar att 15-åriga elever som gått i förskolan under minst ett år ligger ett helt år före jämnåriga klasskamrater som inte gått förskolan.

Språket tillhör alla

Det är oacceptabelt att barn växer upp i utsatta områden utan att lära sig svenska. Svenska språket tillhör alla barn i Sverige, även de med föräldrar födda i andra länder. Därför behövs en förskoleplikt för barn som halkar efter.