En ny, sexfilig motorväg är illa nog. När samma projekt nu föreslås dundra rakt in i ett känsligt reservat, har något verkligen gått snett", skriver MP-politikerna Katarina Luhr och Daniel Helldén. Foto: Pressbild/Trafikverket

Debatt: Förbifart Stockholm fortsätter att kosta

Förbifartens nya trafiklösning i Hjulsta hotar värdefull natur, historiska kulturlandskap och de boendes livsmiljö. Vi uppmanar Trafikverket att tänka om, skriver Daniel Helldén och Katarina Luhr, Miljöpartiet i Stockholms stad.

  • Publicerad 06:15, 21 mar 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Skyddad natur, biologisk mångfald och oersättliga fornlämningar riskerar att ödeläggas.

En ny, sexfilig motorvägstunnel är en beställning på mer biltrafik, ökade klimatutsläpp och högre buller i närområdet. Därför har Miljöpartiet ända sedan starten varit motståndare till Förbifart Stockholm. Nu visar det sig att det kan bli ännu värre.

För att hantera förbifartens trafikökningar föreslår Trafikverket ytterligare en avfart i Hjulsta, som gör ett omfattande intrång i Igelbäckens kulturreservat. Ingreppet sker i en del av reservatet som har särskilt höga kulturhistoriska värden. Skyddad natur, biologisk mångfald och oersättliga fornlämningar riskerar att ödeläggas.

Nya trafikramper planeras i Hjulsta. Foto: Trafikverket

Rejäl förlustaffär

Trafikverkets nya trafiklösning bryter upp den gröna Järvakilen, blockerar tillträdet till kulturminnen och hotar det rika djur- och växtliv som reservatet ska skydda. Stockholmare som bor eller vistas i området kommer att drabbas av högre trafikbuller och luft som är skadlig att andas in. Det är en usel idé.

På kommunstyrelsens möte 9 mars fick Stockholms stad möjlighet att ta ställning till Trafikverkets angrepp på Hjulstas natur- och kulturmiljö. Miljöpartiet var det enda partiet som röstade nej.

Trafikverkets nya tilltag är en sorglig påminnelse om något som Miljöpartiet i Stockholm har upprepat till utmattning; nya motorvägar är en rejäl förlustaffär – för invånarna såväl som för miljön och klimatet. Och Förbifart Stockholm fortsätter att kosta.

Investering i klimatförstörelse

Motorvägsprojektet har redan blivit 3,3 miljarder kronor dyrare än vad som ursprungligen var planen. Byggarbetet har medfört vattenläckor som har sänkt grundvattennivåerna och fördärvat infrastruktur i närheten. Det har bland annat inneburit att nybyggda Grimsta idrottsplats har skadats och måste renoveras för ytterligare 50 miljoner.

Samtidigt är förbifarten en direktinvestering i klimatförstörelse. Nya motorvägar lockar fler att ta bilen, vilket leder till växande köer och stigande utsläpp. För varje ny motorväg som byggs tilltar behovet av ytterligare motorvägar, med nya och större anslutningar. Trafikverkets väglösning i Hjulsta är en tydlig påminnelse om detta. I ett brinnande klimatnödläge är det riktigt oansvarig politik.

Kvävs under asfalt

Miljöpartiet ser att en annan väg är möjlig. Värdefull natur ska inte kvävas under asfalt. Utsläppen ska minska och inte öka. Vi fortsätter att sätta klimatet i första rummet och ta strid för att skydda Stockholms grönytor och kulturmiljöer, även när alla andra sviker.

Stockholm behöver mer natur – inte fler bilvägar. En ny, sexfilig motorväg är illa nog så att det räcker. När samma projekt nu föreslås dundra rakt in i ett känsligt reservat, har något verkligen gått snett. Vi uppmanar Trafikverket att tänka om.