Andelen flickor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet som blivit tvingade till sex har fördubblats sedan 2016, enligt Stockholmsenkäten. Föräldrar och vuxenvärlden måste ta sitt ansvar, skriver Jan Jönsson (L). Foto: Claudio Britos/Sacharias Källdén

DEBATT: Föräldrar måste ta sitt sexansvar

Värderingar som ett tryggt sexliv fritt från tvång och våld måste grundläggas i hemmet. Därför är det dags att föräldrar och andra vuxna förebilder tar ett större ansvar, skriver Jan Jönsson (L), socialborgarråd.

  • Publicerad 11:55, 8 sep 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Siffror från Stockholms stads ungdomsmottagningar visar att allt fler tjejer i Stockholm söker hjälp för smärta vid samlag. Under 2018 var det 451 ungdomar som sökte hjälp för samlagssmärtor och förra året hade siffran stigit till 619 besök. Det är en oroande utveckling.

De senaste veckorna har en viktig debatt dragit igång efter ett instagraminlägg av barnmorskan Katarina Svensson Flood, som berättade att många flickor i åldern 13-25 år söker till mottagningen för smärta och skador i underlivet. Att känna smärta vid samlag anses nämligen för många unga inte vara skäl nog att avbryta. Tvärtom blir fler unga utsatta för sexuellt tvång och våldtäkt, enligt Stockholmsenkäten som jag presenterade i torsdags (3/9).

Allt fler unga stockholmare tvingas till sex

Enkäten genomförs vartannat år bland alla Stockholms elever i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet och ger en god uppfattning om hur olika normer och beteenden bland unga förändras över tid. Frågorna rör bl.a. utsatthet för brott, droger, psykisk hälsa och skolgång.

Resultaten visar att andelen flickor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet som blivit tvingade till sex fördubblats sedan 2016. Åtta procent av flickorna i år 2 på gymnasiet och 5 procent av flickorna i åk 9 uppger att de har blivit tvingade till sex, vilket är de högsta uppmätta värdena för samtliga grupper sedan frågan började ställas 2002. Det är skrämmande höga siffror som förstärker den bild som vi redan fått från stadens ungdomsmottagningar och av gensvaret på debatten i sociala medier.

Det är uppenbart att jag och många andra vuxna vet alldeles för lite om de normer och förväntningar som unga känner att de måste leva upp till idag. Att prata om sex och kroppslig integritet med sina barn, och framför allt söner, är inte heller helt bekvämt. Frågorna är svåra, pinsamma och jobbiga för såväl föräldrar som barn att prata om. Samtidigt är det på vuxenvärlden och framför allt föräldrar ansvaret vilar. Barn och unga måste lära sig skillnaden mellan tryggt och njutbart sex och tvång och övergrepp, innan de blir förövare eller offer till det senare.

"Fokus behöver läggas på pojkar"

Det finns inga lätta lösningar i frågor som handlar om sex och kroppslig integritet. Även om det är viktigt att igen och igen prata med tjejerna om att man aldrig ska behöva känna sig tvingad till sex, så är det trots allt en del killar som utsätter andra för press och tvång. Det är på pojkarna fokus behöver läggas. Vi måste därför våga diskutera de normer och influenser som når tonårspojkar i dag. Den förgrovade porren har skapat en förskjutning i normerna om hur en ”riktig man” ska vara. Det måste bli tydligt att sex inte ska göra ont och orsaka skador i underlivet. Att sex mellan två människor förutsätter samtycke och ömsesidig respekt, aldrig präglas av smärta eller övergrepp. Att lyhördhet inför sin partner, inte själviskhet, är nyckeln till ett fungerande sexliv.

De förvridna normer om manlighet som våra tonårspojkar får utstå är skadliga för tjejer, men också för unga killar som vittnar om att deras lust till sex blir förstörd och att deras psykiska mående påverkas negativt. Vi behöver komma ifrån de stereotypa föreställningar som ständigt matas ut, om hur vi som män och kvinnor ska vara. Ett arbete som inte minst visar att jämställdhet handlar om både män och kvinnor. I grunden handlar det om rätten att få vara en fri människa.

I Sverige har kampen för jämställdhet pågått länge. Trots det är respekten för andras kroppar inte självklar idag. Idag handlar kampen för sexuell frihet mindre om p-piller, men desto mer om rätten till ett tryggt sexliv fritt från tvång och våld. Det är värderingar som måste grundläggas i hemmet. Därför är det dags att föräldrar och andra vuxna förebilder tar ett större ansvar. Fostran av barn till att respektera andras kroppsliga integritet börjar redan i förskoleåldern. Stopp – min kropp! och samtycke behöver diskuteras redan när barnen är små. Till alla er föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet - Våga prata om det!