NYA KAROLINSKA SOLNA. Entré från Solnavägen. Foto: White Tengbom Team

DEBATT. Folkpartiet: "Nya Karolinska ska riva stuprören i vården"

Nya Karolinska Solna blir inte bara en supermodern vårdbyggnad utan också en plats för nya sätt att arbeta där patienter med komplicerade behov kommer att möta en vård som ser till helheten och individens samlade behov, skriver Lise Lidbäck (FP), Anna Starbrink (FP) och Daniel Forslund.

  • Publicerad 15:32, 22 sep 2015

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Den som blir patient i vårt land kan känna sig trygg. Stockholm och Sverige har bland världens absolut bäst fungerande sjukvård, och stockholmarna är överlag också nöjda med vården. Men för den som har flera sjukdomar kan det fortfarande bli knepigt – och i värsta fall rent farligt, om inte vårdpersonalen har tillgång till rätt information i akuta situationer. Det Lise råkade ut för som patient visar att mycket ännu återstår att förändra för en modern sjukvård.

Det finns mycket att glädjas över. Tillgängligheten, som länge har varit ett problem, har på senare år förbättrats drastisktProblem riskerar dock att uppstå om man behöver flera olika slags specialistvård, särskilt om det ska gå snabbt och när flera vårdgivare är inblandade. Organisation och IT-lösningar motverkar ibland helhetstänk.

Lise, som har en sällsynt neurologisk sjukdom, råkade ut för en bilolycka och fick snabbt vård på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon flögs senare för fortsatt vård på Karolinska universitetssjukhuset i Solna – men informationsöverföringen brast. Till att börja med hade flera personer skrivit in olika, felaktiga, beskrivningar av olycksförloppet i journalen utan att fråga Lise om vad som egentligen hänt. Gipsade handfrakturer missades och fick till slut opereras om, och tumörer som upptäckts förbisågs. Överföringen av viktig journalinformation mellan de två landstingen gjordes med gammaldags pappersbaserade metoder där viktig information inte fördes över digitalt i journalsystemet.

Lises skador krävde flera olika och omfattande behandlingar, och situationen komplicerades av den neurologiska grundsjukdomen. Det tog dock tid innan neurologen kopplades in och tillsammans med ortopederna kunde komma fram till rätt behandlingsmetod.

När samordningen brister och informationssystem fallerar riskerar enskilda patienter att drabbas. Vi i Folkpartiet vill vara med och genomföra en förändring, som tillvaratar vårdens stora resurser, inte minst tiden och kompetensen hos all skicklig vårdpersonal.

Nu bygger vi ut och om sjukhusen. Samtidigt genomförs stora och konkreta förändringar av sjukvårdens organisation och IT-stöd. Det gäller inte minst Karolinska universitetssjukhuset. Nya Karolinska Solna blir inte bara en supermodern vårdbyggnad utan också en plats för nya sätt att arbeta där patienter med komplicerade behov kommer att möta en vård som ser till helheten och individens samlade behov. Vårdförloppet ska utgå från patienten, inte vårdens stuprör.

Personcentrerad vård innebär helt enkelt att olika delar av sjukvården, kliniker, specialiteter och läkare – ska samverka, också i ett partnerskap med patient och eventuella anhörigvårdare. Tillsammans tar man fram en hälsoplan för varje patient, med mål och behandlingar, samt uppföljning. Du som patient ska kort sagt slippa navigera i vården på egen hand utan få ett samlat bemötande. Problem som i Lises fall borde helt enkelt inte kunna uppstå; ortopeden och neurologen ska sammankopplas från första början.

* Som patient ska du ha en vårdkontakt som ansvarar för din resa genom vården. Det kan vara husläkaren, eller en specialist på just din sjukdom.

* Särskilda vårdcoacher på akutsjukhusen ska agera samordnare för patienter som återkommande har stora vårdbehov och i dag ofta hamnar på akuten.

* På Nya Karolinska prövas en ny modell med en utpekad vårdflödesansvarig som tar ansvar och håller ihop patientens vård, mellan olika kliniker, för stora diagnosgrupper som cancer, hjärtsjukdomar och neurologi.

* Enkelrum för alla patienter på Nya Karolinska, och i stor utsträckning på de andra akutsjukhusen, kommer underlätta för vårdens olika delar att komma till patienten.

* Informationssystemen moderniseras. Journalföring ska ske enligt enhetliga rutiner, vilket också kräver mindre tid och ”pappersarbete” för personalen.

* Föråldrade, ineffektiva IT-system som stjäl tid och kostar pengar ska skrotas.

* Tre miljarder investeras över fyra år i framtidens vårdinformation – på en plattform för olika informationssystem, avveckling och arkivering av gamla system.

Lises berättelse visar dessutom med all önskvärd tydlighet vikten av Folkpartiets krav på att patienten själv ska ha tillgång till journalen på nätet för ha koll på innehållet.

En del kallar satsningarna på framtidens hälso- och sjukvård och NKS för ”skrytbygge”. Det är sannerligen värt att skryta om att Stockholms läns landsting nu skapar de allra bästa förutsättningarna för den högspecialiserade vården."