Malin Fijen Pacsay (MP) ordförande i Tillväxt- och regionplanenämndens klimatberedning, Tomas Eriksson (MP) miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm Foto: Pressbild

DEBATT: "Fler behöver ställa bilen för att rädda klimatet"

Vi blir ganska förvånande när vi jämför Vänsterpartiets prat med vad de faktiskt gör. Fina ord och ofinansierade förslag räcker inte för att rädda klimatet, skriver Miljöpartiets Tomas Eriksson och Malin Fijen Pacsay i ett svar till Vänsterpartiet.

  • Publicerad 09:39, 10 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Klimatfrågan är akut. För att göra en omställning till ett hållbart samhälle krävs hårt arbete Det finns inga genvägar. Vänsterpartiet säger att vi behöver ta krafttag, men verkar bara ha två förslag till att minska klimatutsläppen i länet. Det ena är att lägga ner Bromma flygplats, vilket redan planeras, det andra är att införa gratis kollektivtrafik. Men i deras budgetförslag finns inga pengar till att betala för gratis kollektivtrafik. Vi blir alltså ganska förvånande när vi jämför Vänsterpartiets prat med vad de faktiskt
gör. Fina ord och ofinansierade förslag räcker inte.

DEBATT: "Stäng Bromma och inför gratis kollektivtrafik i Stockholm"

Flera studier visar att avgiftsfri kollektivtrafik gör att fotgängare och cyklister byter till kollektivtrafik och att människor reser mer med kollektivtrafiken även väldigt korta avstånd. Det blir alltså trängre i kollektivtrafiken, men inte för att det är fler
som ställer bilen. För oss är det  viktigare att investera så att fler får nära till en hållplats med pålitlig kollektivtrafik än att införa gratis kollektivtrafik.

Hur vi tar oss fram och fraktar varor och vilken typ av energi som värmer och lyser upp våra hus är de två enskilt största klimatutmaningarna vi har i vårt län. Trafiken står för nästan 50 procent av regionens växthusgasutsläpp.

"Att bygga ut kollektivtrafiken kostar mycket pengar"

Om vi ska klara klimatet behöver fler som idag åker bil ta bussen eller tåget istället och då måste kollektivtrafiken byggas ut. Det kostar mycket pengar. Därför var Miljöpartiet med och höjde taxan 2016. Det var inget enkelt beslut men det gjorde att vi kunde
genomföra kollektivtrafiksatsningar som annars hade behövt vänta länge. Spårväg City till T-centralen är nu redan klar och arbetet med att förlänga tvärbanan från Alvik till Kista pågår för fullt. Vi fick till en stor satsning på fler bussar och ett enhetligt
biljettpris. Men vi lutar oss inte tillbaka. Vi fortsätter bygga ut kollektivtrafiken med nya spår, fler avgångar och försöker tidigarelägga planerade projekt.

År 2050 kommer antalet människor som bor i Stockholmsregionen att ha ökat med 50 procent. Det innebär utmaningar men också möjligheter. Att utveckla klimat- och resurseffektiva samhällen är av största vikt för att nå fram. Det handlar om att bygga samhällen där kollektivtrafik och cykel är så pass bra alternativ att färre behöver åka bil. Det handlar också om att arbeta med smart energiplanering, att den energi som används är hållbart producerad och samordnade klimatinsatser över kommungränser. Även godstransporternas utsläpp behöver minska. För det krävs en avsevärd förbättring av samordning av leveranserna till företag och konsumenter. Ny logistikteknik, nya hållbara godsfordon, samverkansplattformar och digitaliseringslösningar bidrar till högre effektivitet och mindre utsläpp.

För Miljöpartiet är inte miljö och klimat en fråga bland andra som kan lösas genom ett eller två förslag. Miljöpartiet är det parti som alltid sätter klimatet och miljön i första rum.

Malin Fijen Pacsay (MP) ordförande i Tillväxt- och regionplanenämndens klimatberedning

Tomas Eriksson (MP) miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm