Sissela Nordling Blanco (Fi). Foto: Mikael Andersson

DEBATT. Fi: Allvarligt att de grönblå upplåter lokaler till vapenindustrin

Tyvärr är inte den grönblå majoriteten beredda att vidta de åtgärder som krävs för att sätta stopp för att vapen marknadsförs i kommunens lokaler, skriver Fi.

  • Publicerad 12:37, 29 jan 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd, svarar i StockholmDirekt den 24 januari på Feministiskt initiativs kritik mot att staden har upplåtit sina lokaler till en vapenmässa. Tyvärr är inte den grönblå majoriteten beredda att vidta de åtgärder som krävs för att sätta stopp för att vapen marknadsförs i kommunens lokaler.

Det var i samband med att en stor internationell vapenmässa arrangerades på Stockholmsmässan i Älvsjö i maj förra året som Feministiskt initiativ lämnade in en motion till kommunfullmäktige där vi krävde av den grönblå majoriteten att de skulle ta fram etiska riktlinjer för att förhindra att staden upplåter lokaler till aktörer som handlar med eller marknadsför vapen.

Som svar säger nu Anna König Jerlmyr att den grönblå majoriteten i sin budget för 2020 gett stadens bolag Stockholmsmässan i uppdrag att motverka arrangemang från företag som inte följer de internationella konventioner och avtal som Sverige har undertecknat avseende till exempel ”inhumana vapen”. Det är ett steg i rätt riktning men otillräckligt och kommer inte sätta stopp för att liknande vapenmässor arrangeras i stadens lokaler framöver. Så kallade inhumana vapen, exempelvis klusterbomber eller minor, brukar som regel inte förekomma på dessa mässor. Därför blir skrivningen ett slag i luften.

Vi menar att stadens lokaler inte ska upplåtas till aktörer som marknadsför och säljer vapen överhuvudtaget, därför kräver vi fortfarande att etiska riktlinjer tas fram för stadens bolag. Att enbart fokusera på att följa konventioner räcker inte för att sätta stopp för vapenmässor framöver.

På den senaste vapenmässan i Älvsjö, som är en av de största i världen, samlades militärer och vapenindustrin från ett 40-tal olika länder. Bland utställarna fanns flera företag med kopplingar till kriget i Jemen och till kärnvapenproduktion. Den nya budgetskrivningen kommer inte sätta stopp för att detta kan hända igen eftersom Sverige i dagsläget inte ens ratificerat FN-konventionen mot kärnvapen.

Vi tycker att det är ansvarslöst av de grönblå majoriteten att inte sätta ner foten mot den globala vapenhandeln. Även om Stockholms stad inte direkt kan besluta i frågor som svensk utrikespolitik och vapenexport så har staden ett ansvar att inte bidra till konflikter och våld i världen.

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för ekonomisk, miljömässig och social utveckling. Därför är ett av de globala målen i Agenda 2030 just fredliga och inkluderande samhällen.

Vapenmässor ska inte hållas i våra gemensamt ägda lokaler! Det borde vara en självklarhet för politiska partier som säger sig värna Agenda 2030-målen.