Fel av Region Stockholm att satsa pengar på filmbolag mitt under pandemin, anser Sverigedemokraterna i ett debattinlägg. Foto: Jonas Carlsson

Debatt: Fel att starta filmbolag under pandemin

"Bara vi föreslår tuffa prioriteringar som måste göras mitt under en brinnande pandemi för att rädda liv", menar Sverigedemokraterna i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 22 jan 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under regionfullmäktige den 8 december tog Region Stockholm beslut om att bilda aktiebolaget Film Stockholm, ett produktionscentrum för film och tv. Sverigedemokraterna är kritiska mot att regionen ska åta sig fler långsiktiga finansieringsansvar inom kulturen till dess att rådande pandemi är över. I stället måste vi prioritera kortare vårdköer och bättre arbetsvillkor för vårdpersonalen.

15 miljoner till filmbolag

Verksamheten för filmbolaget, beräknas starta under pandemin i februari 2021 och kommer årligen finansieras med 15 miljoner kronor från Region Stockholm. Det är en produkt av de övriga partiernas ovilja att göra nödvändiga besparingar och vi ställer oss frågande till varför man i stället inte börjar arbeta för att filmverksamheten på sikt ska bli självförsörjande, åtminstone i högre grad än i dag.

När Liberalerna håller i den kulturella taktpinnen, uppbackade av den resterande blågröna majoriteten – hand i hand med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet – låts regionen inte göra nödvändiga prioriteringar, och pengar fortsätter därför att anspråkslöst gå till diverse kulturprojekt. Sverigedemokraterna, som är den enda riktiga oppositionen, går i stället fram med satsningar som sätter fokus på de tuffa prioriteringar som måste göras mitt under en brinnande pandemi för att rädda liv.

Bidragskultur ingen självklarhet

Vi räds heller inte för att ifrågasätta kulturpolitikens nuvarande status. Bidragskulturen är ingen självklarhet och dess konsekvenser på lång sikt är inte nödvändigtvis enbart positiva. En sann utmaning för regionen vore att skapa förutsättningar för en fri konst i ordets rätta bemärkelse, och identifiera vilka hinder det finns för att exempelvis filmskapande inte ska kunna frodas i regionen utan att skattepengar behöver anslås regelbundet.

Politik handlar om prioriteringar. I lägen som dessa, när vi som hårdast prövas, då blir prioriteringarna som tydligast. Därför är det fel att under en ansträngd tid som denna starta ett filmbolag och före annat förhöja bidragskulturens roll i Region Stockholm.