Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd. Foto: Linda Gren/Andreas Enbuske

DEBATT: Farthinder och hastighetssänkningar behövs

Nya hastigheter och dynamiska farthinder är ett led i att minska antalet dödsolyckor i Stockholm. Det skriver trafikborgarråd Daniel Halldén (MP).

  • Publicerad 08:55, 21 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Fortfarande dör människor i trafiken både i Stockholm och i Sverige i stort. Bara 2018 skedde åtta dödsolyckor i Stockholm. Det är åtta dödsolyckor för mycket. Vi har de senaste decennierna tagit många viktiga steg mot att uppnå nollvisionen om noll döda i trafiken – men vi har en hel del kvar att göra. Under 2020 kommer vi i Stockholm ta ytterligare steg för ökad trafiksäkerhet bland annat genom nya hastigheter i flera stadsdelar och genom att gå vidare med arbetet att säkra trafikmiljöerna runt stadens skolor och förskolor. Samtidigt ska Stockholm få sina första dynamiska farthinder på plats, nära två skolor i Skärholmen och i Hässelby-Vällingby.

Vi vet att hastigheten som ett motorfordon håller vid en kollision ofta är avgörande för om en oskyddad trafikant överlever olyckan eller inte. Det är mycket ovanligt med dödsolyckor där bilar hållit låga hastigheter. Därför är lämnar vi successivt 50 och 70 km/h bakom oss som hastigheter, och går steg för steg över till 30, 40 och 60 km/h med 30 och 40 som bashastigheter.

Det här innebär att vi i Stockholm stad ser över hastighetsgränserna i hela staden. De nya hastigheterna är genomförda bland annat på Kungsholmen och beslut är även tagna kring bland annat stadsdelarna Farsta och Skarpnäck, där de nya skyltarna kommer att börja dyka upp framöver. Vi sänker hastigheterna. Samtidigt lägger vi 750 miljoner kronor i Stockholm på trafiksäkerhetsåtgärder kopplat till arbetet med hastighetsplanerna, det handlar om allt från fartgupp till avsmalnade körbanor och mer utrymme för gående vid övergångsställen där många människor rör sig. Nu under 2020 fortsätter vi det arbetet och kommer att ta beslut om trafiksäkerhetsåtgärder för bland annat Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby.

Här ska Kälvesta få falluckor – mot fortkörare

"Falluckor"

En nyhet i 2020 års budget är också att vi gett trafikkontoret i uppdrag att föreslå lämpliga platser för låghastighetszoner. Det handlar om att ytterligare få ner hastigheten – till 20 km/h – på platser där många människor rör sig. Det kan till exempel handla om när en bilväg korsar en gågata eller i direkt anslutning till ett torg.

I Stockholm kommer vi under 2020 också att inviga vårt första dynamiska farthinder. Dynamiska farthinder skulle kunna beskrivas som ”falluckor” – kör man för fort öppnas en lucka i asfalten och det smäller till för den som kör. För den som följer hastighetsbegränsningen händer ingenting. Detta finns redan bland annat i Linköping, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Nu kommer Stockholm följa efter. De två första platserna blir vid Sörgårdsvägen i Hässelby-Vällingby och i Vårbergsbackarna i Skärholmen. Två platser där vi vet att många bilar kör för fort och som båda ligger nära skolor.

Bilar är hårda och barn är mjuka. Därför är en av de viktigaste delarna av trafiksäkerhetsarbetet i Stockholms stad att skapa säkra skolvägar och miljöer runt stadens skolor och förskolor där bilarna måste hålla låga hastigheter. I Stockholm har vi därför antagit ett särskilt program för säkra och trygga skolvägar som successivt implementeras. Hastigheten ska vara högst 30 km/h vid stadens skolor och förskolor och de lägre hastigheterna kompletteras med trafiksäkra övergångsställen så att barnen lugnt och tryggt kan passera biltrafiken.

Den här veckan samlas politiker, forskare och företrädare för internationella organisationer i Stockholm för att diskutera trafiksäkerhet. Det är den tredje globala konferensen om trafiksäkerhet. Det är ingen tillfällighet att konferensen går av stapeln här i Stockholm – vi har länge legat i framkant. Det ligger nu på mitt bord att se till så att vi fortsätter ligga i framkant i trafiksäkerhetsarbetet.