Trygga bostadsområden, som här på bilden Bromma, är beroende av tillräckligt många poliser och rejäla straff för dem som begår brott, enligt Moderaterna i stadsdelen. Foto: Mostphotos

Debatt: Färre poliser i Stockholm leder till att färre vardagsbrott klaras upp

Fler poliser och nolltolerans mot brott. Det är vad som krävs för att komma till rätta med gängkriminalitet och vardagsbrottslighet mot stockholmare, menar Moderaterna i Bromma i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 1 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sedan 2015 har antalet poliser i Stockholm sjunkit samtidigt som den grova brottsligheten och skjutningar ökat. Moderaterna i Stockholm stad har kompenserat sveket från Sveriges regering med att öka antalet väktare och kameraövervakade platser för att skapa tryggare miljöer. Från kommunalt håll har prioriteringarna varit tydliga, öka medborgarnas trygghet – inte bara från den grova brottsligheten utan även de så kallade vardagsbrotten som stöld, inbrott och ordningsfrågor.

Men en kommun kan aldrig överta det fulla ansvaret för medborgarnas trygghet. Här måste staten säkerställa att det finns tillräckligt med både utredare och poliser i yttre tjänst. Det går inte att peka på bristande brottsförebyggande åtgärder när de kriminella ligorna rör sig fritt. Det går inte att skapa trygga miljöer när det inte finns tillräckligt med resurser för att hålla ordning och reda, allt från nedskräpning, trafikförseelser till ravefester som stör ordningen.

Staten måste ta sitt ansvar

Sverige har Europas lägsta polistäthet och då är det med enkel matematik inte så svårt att förstå att situationen för Stockholm är kritisk då staden vuxit sen 2015 medan antalet poliser sjunkit.

Det behövs krafttag för att vända utvecklingen. Staten måste ta sitt ansvar och vi behöver såväl en ny rättspolitik som satsningar på polisen. Straffskalor behöver ses över i synnerhet för vålds- och sexualbrott. Mängdrabatten på straff måste förändras och villkorlig frigivning ska endas ske i om det inte finns särskilda skäl. Brottsofferersättningen ska dubbleras och fler offer för sexualbrott ska ha större möjlighet till målsägandebiträden. Nolltolerans mot alla typer av brott ska införas och genom det behövs aktiva strategier även för ordningsstörningar och lindriga brott skapas.

Tryggheten vår tids viktigaste frihetsfråga

Varför menar vi att det här området är så viktigt? Jo, för att trygghetsfrågan har utvecklats till att bli vårt tids viktigaste frihetsfråga, vår frihet att leva och röra oss fritt i samhället och samtidigt känna oss trygga. Trygga i att våra barn kan gå själva till skolan för att trafiksäkerheten runt skolorna och i bostadsområdena är skyddad från fortkörare och drogpåverkade trafikanter. Fria att kunna sova om nätterna utan ordningsstörande aktiviteter såsom ravefester på Kärsön. Men framförallt trygga att polisen kommer när det behövs och att utredningar inte slentrianmässigt avskrivs utan att all form av brottslighet tas på allvar.

Valet om snart ett år kommer bli ett val om vår individuella frihet på många plan, fastighetsskatten ska inte tvinga dig flytta och bristande prioritering på trygghet ska inte få hålla oss inlåst av rädsla. Vi moderater har gjort hemläxan och vi vet att vi måste prioritera samhällskontraktet där staten tar sitt ansvar i de frågor som staten är ytterst ansvarig och låter sen bli att gå in och detaljstyra ditt liv i frågor där du vet bäst. För utan trygghet är vi ingenting det är vår frihet i Bromma som står på spel.