Stockholm förlorar i rask takt sin konkurrenskraft och blir en allt mindre attraktiv stad att söka sig till. Utvecklingen behöver stoppas innan läget blir ännu mer akut, skriver Emma Jonsson, Vårdförbundet och Susanne Sjöblom, Hyresgästföreningen. Foto: Pressbilder

Debatt: Facken varnar – bostadsbristen driver på vårdkrisen

Bostadsbristen skapar ett akut läge på arbetsmarknaden om vi inte bygger mer och varierade boendeformer. Hyresgästföreningen och Vårdförbundet i Stockholm går samman och ställer krav på politikerna att de ska ta tag i bostadskrisen som drabbar hela vår samhällsutveckling, skriver två organisationsföreträdare.

  • Publicerad 06:15, 1 jul 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Risken, som vi ser redan nu, är att man börjar tumma på och ersätta specialister med andra där man inte har rätt utbildning för yrket.

När personer rekryteras till jobb i Stockholm från andra delar av landet, är boendefrågan avgörande. Kommer arbetsgivaren kunna ordna boende? Oftast är svaret nej. I slutet av 2021 hade regionen en rekordnotering på över 18 000 jobbvakanser och Stockholms handelskammare konstaterar att bostadsbristen avskräcker efterfrågad kompetens att söka sig hit.

På Vårdförbundet, som företräder barnmorskor, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker, ser vi också att bostadsbristen gör det svårt att rekrytera personal inom områden där behoven är akuta.

90 000 söker bostad

Så var ska personalen som behövs för att säkra vården i Stockholm bo? I dag söker över 90 000 personer aktivt efter en bostad i Stockholms stad där många redan bor i andra- eller till och med i tredje hand med osäkra kontrakt och oskäliga hyror.

Nu är rekryteringsproblemen så stora att man inte klarar av att hålla det antal vårdplatser som behövs. I ett svar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO säger region Stockholm att det behövs minst 100 vårdplatser till.

Landets lägsta sjukskötersketäthet

Stockholm har lägst sjukskötersketäthet per 100 000 invånare i landet och beläggningsgraden på vårdplatserna är alldeles för hög, ofta över 100 procent. Det innebär att det inte finns tillräckligt med personal för att ta hand om alla patienter.

Behoven inom slutenvården på sjukhusen och regionens satsning på primärvården kräver tillgång till kvalificerad, erfaren och utbildad vårdpersonal, men det är svårt att rekrytera till specialistutbildningarna.

Ersätter specialister med andra

Risken, som vi ser redan nu, är att man börjar tumma på och ersätta specialister med andra där man inte har rätt utbildning för yrket. Man lappar och lagar och räknar händer mer än kompetens och utveckling.  

Tillgången till ett boende som man har råd med i närheten av arbetsplatsen kan vara avgörande för möjligheterna både till rekrytering och att kunna behålla personal på sikt. Därför ser vi att boendefrågan är starkt kopplad till vårdens kompetensförsörjning.

Få lever upp till ansvaret

Bostadsbrist råder i länets samtliga 26 kommuner. Kommunerna har bostadsförsörjningsansvaret enligt lag, men det är alldeles för få som lever upp till ansvaret om att på ett hållbart sätt planera bostäder för kommunens nuvarande och framtida invånare.  

Hela sjukvården står inför en kris om inte rätt personal rekryteras. Hur ska då löftet till medborgarna infrias? Stockholm förlorar i rask takt sin konkurrenskraft och blir en allt mindre attraktiv stad att söka sig till. Utvecklingen behöver stoppas innan läget blir ännu mer akut.

Två effektiva lösningar

Framförallt behövs satsningar på fler hyresrätter med rimliga hyror, som går att efterfråga oberoende av höga inkomster. Två effektiva lösningar på problemet är:

Att återinföra investeringsstödet för byggande av hyresrätter

Utveckla stödet till ett förmånligt bygglån för att komma upp i de volymer som krävs för att bygga bort bostadsbristen

Eftersom kommunerna inte klarar sitt bostadsförsörjningsansvar, måste staten ta ett ökat ansvar för finansiering av bostadsbyggandet. Så byggs fler bostäder.