Anna König Jerlmyr, (M) och Ole-Jörgen Persson (M) oroas över extremism som sprids på flygblad i Järva. Foto: Sacharias Källdén/Stefan Källstigen

Debatt: Extremismen hör inte hemma i Järva

När extremistiska röster sprider sina budskap behöver vi alla stå upp mot dessa, i Järva, i hela staden och inom civilsamhället, skriver ledande moderater i staden i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 19 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

De senaste veckorna har boende i Järvaområdet mötts av flygblad från Hizb ut-Tahrir, en radikal islamistisk rörelse. Deras antidemokratiska budskap är synligt bland annat i Rinkeby centrum och lappar har även delats ut i brevlådor i området. Deras mål är att etablera ett globalt islamiskt kalifat med sharialagar. De är antidemokratiska och har tidigare uppmanat Järvabor att inte rösta i valet 2018 med anledning att demokrati utgår ifrån en sekulär stat.

Alla behöver stå upp mot dessa

När extremistiska röster sprider sina budskap behöver vi alla stå upp mot dessa, i Järva, i hela staden och inom civilsamhället. Åsikts- och yttrandefriheten i Sverige är en grundsten i vårt demokratiska samhälle, och samtidigt som organisationen har rätt att uttrycka dessa vedervärdiga åsikter har vi en skyldighet att jobba mot dem. Vi vet att religionen spelar en stor roll för många Järvabor, och därför har stadsdelen bjudit in till ett möte med civilsamhället och trossamfunden i området för att jobba vidare gemensamt.

Stockholm för ett brett arbete mot extremism. Stadens centrala samordnare jobbar nära våra 21 lokala samordnare för att förebygga, informera och aktivt arbeta mot våldsbejakande extremism. Sedan 2017 har tusentals av stadens medarbetare genomgått en grundutbildning för att öka kunskapen kring våldsbejakande extremism. Vi jobbar också hårt för att säkerställa att ekonomiska bidrag, tillgång till lokaler eller föreningsbidrag inte går till någon aktör med odemokratiska värderingar eller som uppmuntrar eller möjliggör våldsbejakande extremism.

Extremt liten grupp

Samtidigt som det förstås är oroande att den här typen av budskap sprids runt Järva är det också uppenbart att det handlar om en extremt liten grupp som står bakom den här politiska inriktningen. Det är viktigt att påpeka att imamerna i området har gått ut och fördömt det Hizb ut-Tahrir står för. I kampen mot extremism behöver vi stå samlade och bemöta den med samhällets fulla kraft, och visa att budskapen varken hör hemma i Järva, Stockholm, Sverige eller någonstans i den liberala demokratin.