Foto: Åsa Sommarström

Debatt: ”Det krävs tuffare tag på Järvafältet”

  • Publicerad 14:15, 11 maj 2016

”I dag finns det cirka 500 yrkeskriminella kring Järvafältet, det sker i snitt ett upplopp i månaden och en bilbrand per dag. Dessutom har Tensta, Rinkeby och Husby pekats ut som särskilt utsatta områden.

Allt fler ledande forskare menar att svenska förorter är på väg att bygga upp parallella rättssystem där brottslingar tar lagen i egna händer.

Det som händer kring Järvafältet är helt oacceptabelt och bidrar tyvärr till att fler väljer att flytta från området.

Självklart ska vi politiker göra vad vi kan när det kommer till förebyggande insatser som utbildning, socialtjänst och arbete. Men det är viktigt att komma ihåg att fler ungdomsgårdar inte får en redan kriminell tonåring att inte slänga en tegelsten mot polisen.

Moderaterna vill utbilda 1 000 fler poliser, öppna upp för kameraövervakning i Husby och Rinkeby samt skärpa påföljderna för unga mellan 15 och 18 som begår grova brott.

I dagsläget kan ungdomar som begår grova brott slippa undan straff, eftersom det i praktiken sällan döms strängare påföljder än samtal till förälder. I kontrast till vår offensiva kriminalpolitik står Socialdemokraternas förslag om lagliga klotterväggar, som de tror kommer att bidra till ökad trygghet.

Det är dags att samhället säger ifrån mot den organiserade brottsligheten.”

Benjamin Dousa (M), vice ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd