För Stockholm ska bli ett mecka för cykelturister behövs en tydlig politisk strategi, menar Centern. Foto: Sacharias Källdén

Debatt: Det är Stockholmsregionens tur nu!

Sammanhängande cykelleder och rätten att få ta med cykeln på kollektivtrafiken är vad som krävs för att Stockholm ska bli ett mecka för cykelturism. Nu krävs en kraftfull politisk prioritering, menar Centern i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 25 aug 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

När fler semestrar på hemmaplan så finns en stor potential att utveckla naturturism med fler cykelleder! Fler cykelvägar skapar också förbättrade möjligheter för rekreation och besöksnäring i hela vår region.

Stockholmsregionen har stor potential att bli ett mecka för cykelturism. Men om det ska kunna bli verklighet behöver vi få till sammanhängande cykelleder där vi kan ta med cykeln till olika destinationer, mellan kommuner och där vi kan ta med cykeln på kollektivtrafiken för att underlätta transporter mellan olika målpunkter. En nationell cykelled liknande ”Kattegattleden” behöver också komma på plats som skapar goda förutsättningar för detta.

Upptäck naturen från cykelsadeln

Vi vill att du ska kunna ta cykeln på ett trafiksäkert sätt från Grisslehamn till Landsort. Där du tar med cykeln på båten och cyklar ut i vår unika skärgård. Även runt Mälaren finns det fantastiska möjligheter att skapa bättre cykelleder tillsammans med andra regioner. Stockholmsregionen är landets tredje största landsbygdslän med rik kulturmiljö- och historia. Att tillgängliggöra destinationer som du kan besöka och njuta av med cykel skapar stora värden. Ung som äldre så ska du kunna känna dig trygg på cykelsadeln i vårt län. En cykelsemester där hela familjen kan delta.

Cykelleder stärker besöksnäringen

Internationellt växer cykelturismen och i Sverige finns ett stort och uppdämt behov och intresse. I Sverige var Kattegattleden först ut inom kategorin nationell cykelled. Det blev möjligt genom samverkan Trafikverket, kommuner och regioner. Därefter invigdes den andra nationella cykelleden, Sydostleden på 27 mil från Växjö till Simrishamn och Sydkustleden bjuder på 26 mils cykling mellan Simrishamn och Helsingborg. Dessa cykelleder stärker besöksnäringen i regionerna och kommunerna, främjar näringslivet och stärker rekreationsmöjligheterna. Genom att bygga ut nationella cykelleder runt om i Sverige kan besöksnäringen stärkas även i de mer glest befolkade delarna av landet. De här lederna blir också en infrastruktur som kommer lokalbefolkningen till gagn, som idag kan tvingas ut att cykla på trafikosäkra vägar med livet som insats.

Det behövs därför en kraftfull politisk prioritering samt en samverkan och förhandling mellan ett flertal aktörer, såsom staten, Trafikverket, regionen, kommuner och markägare.

Stockholmsregionen har potentialen och det är vår tur nu att få en nationell cykelled värd namnet på plats!