Peter Wallmark (SD) vill bara att Stockholms ska bygga mindre byggnader med trästomme. Foto: Mostphotos/Stockholms stad

DEBATT: "Därför vill vi inte att Stockholm ska bygga flerfamiljshus av trä"

Vi Sverigedemokrater har inget emot att det byggs hus av trä, men det ska även fortsättningsvis vara förbehållet mindre byggnader. Det finns en anledning till att alla de monumentala byggnader som står kvar århundrade efter århundrade är byggda av sten, betong eller stål, skriver Peter Wallmark (SD) i en replik till L och M.

  • Publicerad 12:35, 6 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är bitvis plågsamt att läsa Liberalernas och Moderaternas företrädares debattartikel gällande den plötsliga allmänna vurm i klimatalarmismens spår för att bygga flerfamiljshus i trä. De underbygger sen sin argumentation genom att stapla floskelargument. Det finns idag inget vetenskapligt stöd för att det ur klimatsynpunkt är ”bäst” att bygga flerfamiljshus i trä i vårt klimat.

DEBATT: Vi ska bygga mer av Stockholm i trä

Det fanns en gång en anledning till varför trähus förbjöds i staden, nämligen brandrisken. Klara, Maria och Katarina församlingar förlorade flera hundra trähus i stora bränder och då var inte husen tillnärmelsevis lika höga och stora som de man vill bygga idag. Men det finns även andra problem.

Just brandrisken ska enligt nya metoder motas genom att man impregnerar träet att stå emot brand. En metod är att man behandlar träet med kemikalier som ska slutas inne genom att man målar på en fasadfärg som ska förhindra urlakningen av impregneringen som orsakas av väder och vind. Fasaden ska sen underhållas, det behöver göras frekvent, det förhindrar dock inte all form av urlakning. Dessutom är frekvent underhåll kostnads och resurskrävande. Och var hamnar de kemikalier som urlakas?

"Trähus känsliga för stomrörelser"

Det går heller inte att komma ifrån att trähus i vårt växlande klimat är särskilt känsliga för stomrörelser som skapar sprickbildningar i klimatskalet som måste förebyggas. Hus byggda av beständiga och täta materiel som sten, betong och stål har inte dom problemen vilket ger bättre förutsättningar till ett bra och jämt inomhusklimat och en livslängd med betydande mindre underhåll och påverkan på miljön i jämförelse med hus som är byggda av trä. 

Att förneka och negligera dessa fakta sprungna ur gedigen historisk erfarenhet kan inte betraktas som något annat än världsfrånvänt. Inte att förglömma är att användningen av betong, stål och sten är väl förankrad i den svenska bebyggelsehistorien. Det pågår dessutom en framgångsrik utveckling för att dessa materiel ska bli helt klimatneutrala. 

Vi Sverigedemokrater har inget emot att det byggs hus av trä, men det ska även fortsättningsvis vara förbehållet mindre byggnader. Det finns en anledning till att alla de monumentala byggnader som står kvar århundrade efter århundrade är byggda av sten, betong eller stål. Den anledningen stavas inte träkonstruktion. 

Slutligen anser artikelförfattarna att det är acceptabelt att producera nya hus som har en livslängd på 20 eller 50 år. Vi anser att slit och slängkulturen inte hör hemma i en hållbar tradition av stadsbyggande. 

Peter Wallmark (SD), gruppledare Sverigedemokraterna i Stockholms stad