Bygga nytt. Staden ger markanvisningar till fler seniorbostäder kommande år, de behövs för goda flyttkedjor, menar äldreborgarrådet. Foto: Mostphotos

Debatt: Därför behöver Stockholm fler seniorbostäder

"Fler seniorbostäder är av godo för den enskilde, som får trygghet och gemenskap. Ett större antal seniorbostäder innebär också fördelar för samhället när kostnader för fallolyckor i hemmen, skriver äldreborgarrådet Erik Slottner (KD), som ökar byggtakten av seniorbostäder kraftigt.

  • Publicerad 06:15, 7 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Med en åldrande befolkning ställs det allt högre krav på politiker att anlägga ett äldreperspektiv i fler frågor än tidigare. För mig som kristdemokrat har det alltid varit en självklarhet att äldrefrågor handlar om mer än äldreomsorg. 

Nyligen beslutade vi i den styrande majoriteten att Stockholm ska vara en äldrevänlig stad och att ett äldreperspektiv ska genomsyra fler politikområden. Detta gäller inte minst bostadspolitiken, där det är en avgörande och prioriterad framtidsfråga att säkerställa långsiktiga boendeformer som låter människor åldras i trygghet.

En mångfald av boendealternativ behövs för att säkra ett tryggt åldrande. I ljuset av det omfattar Stockholms stads boendeplan för äldre olika boendetyper, däribland vård- och omsorgsboenden och servicehus. Det är dock angeläget att äldre får möjlighet att bo kvar i sina hem längre, och i det sammanhanget utgör seniorbostäder en särskilt värdefull boendeform. I mångt och mycket är seniorbostäder helt vanliga bostäder – de särskiljer sig genom att de endast kan köpas eller hyras av seniorer, liksom genom att de är anpassade för ett tryggt åldrande. Bostäderna ligger ofta nära allmänna kommunikationer, är tillgängliga och ger möjlighet till social gemenskap.

Flyttkedjor främjas med seniorbostäder

Fler seniorbostäder är av godo för den enskilde, som får trygghet och gemenskap genom denna boendeform. Ett större antal seniorbostäder innebär också fördelar för samhället när kostnader för fallolyckor i hemmen och behov av hemtjänst eller att flytta in på äldreboenden minskar. En annan fördel är att flyttkedjor främjas och att rörligheten på bostadsmarknaden ökar.

Seniorbostäder kräver inte biståndsbeslut av en handläggare men är svåra att få tillträde till på grund av stor efterfrågan och begränsad tillgång. Min ambition är därför att öka utbudet av boenden med trygghet och gemenskap för äldre i Stockholm, samtidigt som flyttkedjor underlättas. Därför har vi i den styrande majoriteten beslutat att seniorbostäder ska utgöra en självklar del av stadens äldreboendeplan, dubblerat målet för nya seniorbostäder samt gett fler aktörer förutsättningar att delta i arbetet.

Nu ökar byggtakten rejält

Det är genom en öppen och verklighetsbaserad bostadspolitik som vi sätter fart på byggandet, inte genom att låsa oss vid en viss boende- eller ägandeform. Det behövs såväl bostadsrätter som hyresrätter. Sedan maktskiftet hösten 2018 har byggtakten i Stockholm tilltagit markant, med drygt 600 nya markanvisningar för seniorbostäder. Det är en markant skillnad jämfört med tidigare. Mellan 2002 och september 2018 markanvisades inte mer än cirka 400 seniorbostäder i staden. Fram till 2040 ska staden bygga mellan 3600 och 4200 nya seniorlägenheter. För att klara av detta och möta det behov som finns måste vi ta tillvara på samhällets gemensamma krafter.

Det rekordartade byggandet av seniorbostäder gör att vi i den styrande majoriteten redan gjort betydande avtryck inför framtiden. Genom den tydliga målsättningen om en äldrevänlig stad ligger Stockholm i framkant för att möta kommande demografiska utmaningar på bästa sätt. Men staden behöver även framgent verka för att aktiva och friska seniorer ska kunna leva och åldras i trygghet. Med ett år kvar till nästa val hoppas och tror jag att en äldrevänlig politik som prioriterar byggandet av seniorbostäder får förnyat förtroende, så att denna målsättning kan fortsätta förverkligas.