Vi är övertygande om att det är möjligt att bygga på ett välbalanserat och hållbart vis i samklang med Danderyds kulturmiljö, skriver S-debattörerna. Bilden: Invernesshöjden. Foto: MostPhotos

Debatt: Danderyd måste också ta ansvar för bostadsbyggandet

Danderyds andel hyresrätter är bland de lägsta i Sverige. Det moderatledda styret borde skämmas inför Stockholms nuvarande och framtida invånare när de förnekar människor möjligheten till en bostad, skriver S-politiker i Regionen och Danderyds kommun.

  • Publicerad 06:15, 20 apr 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Delar av kommunen skulle i själva verket må bra av en mer genomtänkt och modern bebyggelse, som inte bara skulle ge fler bostäder utan även bidra till ökad trygghet, trivsel och service.

Bostadsbristen är en av vår regions viktigaste framtidsutmaningar. Ett annat stort och växande problem är bostadssegregationen som cementerar skillnader i livsvillkor, bidrar till otrygghet och växande klyftor – och driver dessutom på rekryteringen till kriminella gäng.

En sådan utveckling drabbar oss alla, oavsett var i regionen vi bor. I detta läge väljer nu de moderatledda styrena i Region Stockholm och i Danderyds kommun att inte ta ansvar för byggandet av fler bostäder.

Lever inte upp till målen

För att bygga bort den bostadsbrist som bitit sig fast i Stockholmsregionen behöver 22 000 bostäder skapas, årligen. Idag är dock Danderyd kommun helt öppna med att de inte kommer kunna leva upp till de gemensamma bostadsmål som samtliga kommuner i Region Stockholm ställt sig bakom. Det framgår i Danderyds förslag till översiktsplan.

Detta är upprörande. Alla kommuner måste självklart bidra till att fler bostäder skapas, så även Danderyd.

Förtäta med varsamhet

Socialdemokraterna i Danderyd och i Region Stockholm står i stark kontrast till Moderaterna i denna fråga och är övertygade om att alla kommuner måste hjälpas åt. Nya bostäder behöver skapas för unga som vill flytta hemifrån, par som separerar, äldre som behöver en mindre bostad eller för personer i någon annan situation i livet som gör att man behöver byta bostad.

Samtidigt som vi ser det stora behovet av fler bostäder är vi måna om att bevara Danderyds karaktär av villastad. All förtätning och nybyggnation ska ske med varsamhet och utan att göra för stora ingrepp i miljön.

Bidrar till trygghet och trivsel

Vi är övertygande om att det är möjligt att bygga på ett välbalanserat och hållbart vis i samklang med Danderyds kulturmiljö. Delar av kommunen skulle i själva verket må bra av en mer genomtänkt och modern bebyggelse, som inte bara skulle ge fler bostäder utan även bidra till ökad trygghet, trivsel och service för kommunens invånare.

Vi socialdemokrater är, precis som Region Stockholms experter på området, övertygade om att Danderyd kan göra mer när det kommer till bostadsbyggande. Det moderatledda styret borde skämmas inför Stockholms nuvarande och framtida invånare när de förnekar människor möjligheten till en bostad.

Vi Socialdemokrater vill:

 Att 170 - 350 nya bostäder tillkommer årligen i Danderyd, i linje med kommunernas gemensamma överenskommelse.

Bilda ett kommunalt bostadsbolag där Danderydsbor ges viss förtur.

Att fler hyresrätter byggs, Danderyds andel hyresrätter är bland de lägsta i Sverige.

Hela Stockholmsregionen måste hjälpas åt för att mota bostadsbristen. Det är dags för Danderyd att ta sitt ansvar för regionens utveckling, inte sätta käppar i hjulet.