Vi liberaler vill se en mer rättvis resursfördelning utan att sänka friskolornas skolpeng. Det är inte heller rimligt att föräldrar ska behöva ställa sina barn i kö till en skola i stort sett när barnen är nyfödda, skriver skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L). Foto: Mostphotos/Pressbild Kate Gabor

Debatt: Dåliga friskolor ska inte kunna göra vinst

Idag gör vissa friskolor vinst på elevernas bekostnad. Vi behöver en ny friskolereform som säkerställer att dåliga skolor inte kan plocka ut vinst. Vi vill också se en mer rättvis resursfördelning och ändrade köregler, skriver Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd i Stockholm.

  • Publicerad 06:15, 18 aug 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Dagens skolmarknad har omfattande brister. Konsekvenserna slår mot elever i både friskolor och kommunala skolor, mot kunskapsresultaten och mot skattebetalarna. Vi liberaler värnar föräldrarnas rätt att välja skola. Det fria skolvalet har öppnat en värld av möjligheter för hundratusentals barn.

Reformen behöver ersättas

Tack vare valfriheten kan föräldrar välja en inriktning eller en pedagogik som passar deras barn särskilt bra. Men den 30 år gamla friskolereformen behöver ersättas med en bättre.

√ Dåliga skolor ska inte kunna göra vinst
Idag gör vissa skolor vinst på elevernas och kunskapsresultatens bekostnad, exempelvis genom att hålla nere andelen legitimerade lärare. Lärarlöner är nämligen en av skolans största kostnader. Vi liberaler tycker att Stockholmarnas skattepengar ska gå till en riktigt bra skola för alla barn och då måste undervisningen och kvalitet sättas först. Endast bra skolor ska kunna göra vinst.

√ Du har rätt att veta vem som har inflytande över ditt barns skola
Friskolor finansieras av oss skattebetalare. Därför är det inte mer än rimligt att varje enskild friskoleenhet offentliggör sina ekonomiska redovisningar. Det är dessutom en förutsättning för att varje förälder ska kunna göra ett informerat skolval för sina barn. Stockholms föräldrar har rätt att veta vem eller vilka som påverkar deras barns utbildning.

√ Inga skojare ska driva skola
Skolinspektionen måste omgående upprätta ett register för samtliga skolhuvudmän och dess ägarstrukturer, oavsett hur gamla skoltillstånden är. Myndighetens ägarprövning av nyöppnade skolor måste utökas till att också omfatta de som dagligen påverkar skolan, det vill säga rektor och skolchef. Dessutom måste Skolinspektionen börja ställa krav om långsiktigt ägande med hög kvalitet. Bara så kan vi få ordning på skolmarknaden. Skolinspektionen måste sätta elevernas behov framför företagens intressen.

√ Den kommunala huvudmannens ansvar är större än friskolors och bör kompenseras
Som kommun måste vi säkerställa att det finns skolor i hela staden. Det kräver att staden betalar för tomma skolplatser i takt med att nya stadsdelar kommer till, att vi skaffar nya platser när skolor lägger ner eller när det kommer flyktingar till staden. Ansvaret finanserias idag av den kommunala huvudmannen. Vi liberaler vill se en mer rättvis resursfördelning utan att sänka friskolornas peng. En sådan kompensation borde vara möjlig i en kommun som Stockholm där skolbudget varje år blir större och större.

√ Skolval ska ske rättvist
Det ska vara enkelt att göra ett informerat skolval och därför behöver Sverige en gemensam skolvalsplattform för samtliga skolor, med möjlighet till jämförelser och skolstatistik. Det är inte rimligt att föräldrar ska behöva ställa sina barn i kö till en skola i stort sett när barnen är nyfödda. Det rimliga är att man anmäler intresse till en skola till exempel ett år före skolstart.

Välja framtid

Liberalerna är Stockholms skolparti och vi kommer fortsätta ta kampen för att möjliggöra en riktigt bra skolgång för alla stockholmselever. Vi ger oss inte förrän alla barn får med sig den kunskap de behöver för att skapa sig den framtid de själva väljer.