Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblommans Riksförbund, Shabnam Bagheri-Niko, verksamhetsansvarig, Stockholms Majblommeförening och Matilda Westerman, ordförande, Stockholms Majblommeförening. Foto: Rasmus Brandin/Stockholms Majblommeförening/Stefan Tell

DEBATT: Coronakrisen kan driva upp barnfattigdomen

De ekonomiska klyftorna mellan barn i Stockholm ökar. Det finns också tecken på att coronakrisen driver upp barnfattigdomen i redan utsatta delar av Stockholm. Det skriver Majblomman, som i år satsar på digital insamling.

  • Publicerad 15:23, 8 maj 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Tusentals familjer i Stockholmstrakten behöver Majblomman för att kunna ge sina barn sådant som de flesta tar för givet. Förra året delade Majblomman ut över 800 000 kronor till barn här i Stockholm tack vare de pengar som kom in från barnens försäljning av majblommor lokalt. Ungefär hälften av det ekonomiska stödet gick till kläder och skor. Våra insatser är många gånger skillnaden mellan utanförskap och känslan av att vara med i gemenskapen.

I svenska storstäder är barnfattigdomen högst i landet, och barns villkor varierar kraftigt beroende på var i kommunen de bor. På Kungsholmen lever 6,2 procent i barnfattigdom. Motsvarande andel i Rinkeby är 24,8 procent, enligt Rädda Barnens senaste mätning. Mycket tyder på att coronakrisen håller på att driva upp barnfattigdomen just i de delar av Stockholm som redan är pressade när det gäller människors ekonomi, hälsa och bostadsvillkor.

Våren 2020 blir den första sedan 1907 utan barn som säljer majblommor. Vi måste skjuta upp insamlingen för att undvika smittspridning. Vi har snabbt ställt om för att genomföra en digital insamling. Men sannolikt kommer vi och andra majblommeföreningar i landet att sakna pengar till många av de barn som lever på marginalen. Utan Majblomman blir det ingen simskola, inga skor till skolavslutningen, inget besök på Gröna Lund.

Barn halkar efter

Även om majoriteten barn i Stockholm har fått det bättre ekonomiskt så har klyftorna ökat. Här lever många barn med skyhög standard, men här finns också den grupp som delar rum med tre syskon, använder samma jacka året runt och stängs ute från fritidsaktiviteter som kostar pengar. Stora grupper av barn halkar efter och får allt svårare att uppfylla vardagsvillkor som blivit standard i samhället. Barn i familjer med utsatt ekonomi har inte en chans att betala terminsavgiften till fotbollsklubben, än mindre tilläggen för cuper, utrustning och förväntade frivilliginsatser. Sommarlovsaktiviteter som kostar pengar är bara att glömma.

Den här våren är vardagen extra påfrestande för barnen vi stöttar. Den plötsliga ekonomiska krisen drabbar familjer med svag ekonomi med full kraft. Många föräldrar vi möter är både lågavlönade och har osäkra anställningar eller är ofrivilliga egenföretagare. Deras inkomster försvinner direkt när hela branscher kollapsar. Fattiga barnfamiljers situation är kort sagt extremt tuff just i vår och troligen en lång tid framöver.

Det här är ingen ny fråga. Majblomman har jobbat för politiska åtgärder för barns rätt till meningsfulla sommarlov i många år. Vi välkomnade det statliga sommarlovsstöd som mellan 2016 och 2018 delades ut till kommuner för anordnande av kostnadsfria aktiviteter. Satsningen var en odiskutabel succé, där nära nog samtliga kommuner i Sverige rekvirerade pengarna och rapporterade positiva resultat till MUCF och Socialstyrelsen. Att det riktade bidraget slopades är mycket beklagligt. Vi efterlyser uppföljning och en politisk diskussion kring värdet av att satsa på barns rättigheter. Uthålliga satsningar är avgörande för att skapa förändring för enskilda barn och för samhället på kort och lång sikt. På vägen dit hoppas Majblomman även fortsättningsvis kunna vara ett stöd i vardagen och ge barn i Stockholm det de har rätt till.