Nu inför vi hälsosamtal på försök. Det handlar om att erbjuda ”vanliga” vårdcentralbesökare samtal om den egna hälsan och sedan kunna skräddarsy insatser, skriver artikelförfattarna. Foto: Mostphotos

Debatt: Corona visade allvaret i hälsoklyftan – så ska vi sluta den

Det finns delar av Stockholmsregionen där en av fyra har högt blodtryck och en av tre är diabetiker. Vi riktar tydligt resursfördelningen till förmån för områden, mottagningar och framför allt patienter med sämre hälsa och störst vårdbehov, skriver fyra ledande (L)-politiker.

  • Publicerad 06:15, 12 okt 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Fyra års skillnad i medellivslängd. Så kan hälsoklyftan mellan olika delar av Stockholmsregionen beskrivas.

Ofta seglar hälsoklyftan under radarn, den märks mer långsamt och långsiktigt, när lägre utbildning, inkomst eller arbetslöshet resulterar i sämre hälsa och förtida död.

Under pandemin blev den ojämlika hälsan ännu tydligare. Covid-19 slog med smärtsam precision mot de områden där utsattheten var som störst och hälsan redan var som sämst.

Redan från småbarnsåren

Vissa problem och risker är uppenbara: Fysisk aktivitet, rökning, matvanor. Andra är mindre synliga, som psykisk ohälsa; och alltför många har sjukdomar som de inte ens vet om. Det kan gälla så många som en av fyra med högt blodtryck och en av tre diabetiker.

För att råda bot på den ojämlika hälsan behövs kunskap och verktyg, för vården och för den enskilda människan. Det krävs tidiga insatser, redan från småbarnsåren. Och det krävs resurser. Därför satsar vi i regionen på familjecentraler, hembesöksprogram för barnfamiljer, och hälsokommunikatörer.

Skräddarsy insatser

Vi har infört världens första hälsoobligation för att med innovativa metoder bekämpa diabetes. Samtidigt som vi satsar stort på vårdcentraler och husläkare generellt, riktar vi tydligt resursfördelningen till förmån för områden, mottagningar och framför allt patienter med sämre hälsa och störst vårdbehov.

Nu inför vi också hälsosamtal på försök. Det handlar om att erbjuda ”vanliga” vårdcentralbesökare samtal om den egna hälsan och sedan kunna skräddarsy insatser. Varje människa, oavsett vem man är eller var man bor, är värd den bästa möjliga hälsan.