Den blågröna majoriteten måste ta ansvar för akutsjukhusens situation, inte ducka bakom ditsatta styrelseproffs utan mandat från väljarna, skriver Gabriel Kroon (SD). Foto: Pressbild/Mostphotos

Debatt: Byt ut styrelserna vid akutsjukhusen

Krisen i förlossningsvården har skett eftersom ledande politiker tappat insynen i akutsjukhusens verksamhet. Byt ut styrelseproffsen och ersätt dem med regionpolitiker som medborgarna kan ställa till svars, skriver Gabriel Kroon (SD), gruppledare.

  • Publicerad 06:15, 12 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den blågröna majoriteten måste ta ansvar för akutsjukhusens situation, inte ducka bakom ditsatta styrelseproffs utan mandat från väljarna.

Få stockholmare kan ha undgått medierubrikerna på senaste tid; förlossningskris och barnmorskor som flyr sina arbetsplatser. Det började med ett fyrtiotal barnmorskor som sa upp sig på Södersjukhuset i protest mot den ogynnsamma arbetsmiljön.

Strax därpå följde Danderyds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset efter. Till och med enhetschefer på förlossningsavdelningarna sa upp sig. De stora versalerna är ett faktum. Förlossningskris råder.

Gravt systemfel

Avsaknad av tillräcklig ekonomisk kompensation kombinerat med krävande arbetsförhållanden har lett till personalflykt av erfarna barnmorskor. Men det har sedan långt tillbaka funnits ett gravt systemfel på sjukhusen som låtits gro och genomsyra alla kriser som nalkats på akutsjukhusen.

Krisen i förlossningsvården har skett eftersom ledande politiker tappat insynen i akutsjukhusens verksamhet. Trots att akutsjukhusen är våra viktigaste vårdgivare, saknas politisk insyn eller politisk representation i deras styrelser.

Skyller på varandra

Resultatet blir en pajkastarcirkel där styrande politiker skyller på akutsjukhusens styrelser för att inte fördela pengarna rätt, och akutsjukhusens styrelser skyller på politikerna för att inte öronmärka pengarna rätt. Vilket exemplifierades under 2019 då Karolinska sjukhuset aviserade om varsel av flera hundra tjänster.

I media hänvisade Karolinska sjukhusets ledning till resursunderskott och tuffa budgetkrav regionpolitiker hade satt. Samtidigt kunde regionledning bekvämt frånsäga sig ansvaret, då de framförda att det är sjukhusledningens beslut och ansvar.

Byt ut styrelseproffsen

Sverigedemokraterna vill att styrelseproffsen i regionens akutsjukhus: Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus samt Karolinska sjukhuset byts. I stället ska akutsjukhusens styrelser utgörs av regionpolitiker från samtliga partier, representanter vårdprofessionerna och forskare från Karolinska Institutet.

Regionpolitiker för att att organisera hälso- och sjukvården på ett ändamålsenligt sätt för både medarbetare och patient. Det dåligt utförda arbetet har nu lett till en förlossningskris. Den blågröna majoriteten måste ta ansvar för akutsjukhusens situation, inte ducka bakom ditsatta styrelseproffs utan mandat från väljarna.

Ställ politiker till svars

Regionpolitiker kan inte tillåtas skjuta ifrån sig ansvaret för effektiviseringar och besparingsprogram. I stället bör de delta i besluten, leda och ta ansvar för akutsjukhusens och på sikt vårdens konsekvenser.

Troligen hade förlossningskrisen kunnat undvikas ifall regionpolitikerna hade mer förståelse för sjukhusens egna förutsättningar. Om inte annat hade allmänheten åtminstone tilldelats ett större ansvarsutkrävande genom att ställa ledande politiker till svars.