Stockholmsregionen säkerställa att Bromma flygplats hålls operativ tills utbyggnaden av Arlanda är färdigställd. I förlängningen även bortom 2038 om det skulle behövas, skriver Leif Gripestam (M), gruppledare tillväxt- och regionplanenämnden i Region Stockholm och Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande Sigtuna kommun.

DEBATT: "Bygg ut Arlanda – och säkerställ att Bromma blir kvar tills dess"

Arlanda flygplats framtid är avgörande för regionen och Sverige och förtjänar en seriös debatt. Stockholmsregionen behöver därför se om sitt eget hus och säkerställa att Bromma flygplats hålls operativ tills utbyggnaden av Arlanda är färdigställd. I förlängningen även bortom 2038 om det skulle behövas, skriver Leif Gripestam (M), gruppledare tillväxt- och regionplanenämnden i Region Stockholm och Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande Sigtuna kommun.

  • Publicerad 14:54, 29 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Regeringen måste sluta använda Stockholmsregionen som en slagpåse. Att inför öppen ridå bråka om Stockholmsregionens i särklass viktigaste infrastruktursatsning är både pinsamt och taffligt. Arlanda flygplats framtid är avgörande för regionen och Sverige och förtjänar en seriös debatt. Stockholmsregionen behöver därför se om sitt eget hus och säkerställa att Bromma flygplats hålls operativ tills utbyggnaden av Arlanda är färdigställd. I förlängningen även bortom 2038 om det skulle behövas.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Regeringens icke-besked riskerar att slå mot både jobb och tillväxt. Redan idag sysselsätter Stockholm Arlanda Airport 23 000 personer. 2030 förväntas närmare 50 000 arbeta på den nya flygplatsstaden som planeras. Samtidigt beräknas antalet passagerare öka från dagens 25 miljoner till 40 inom en 20-årsperiod. Vidare exporteras varje dag varor med flyg till ett värde av 1 miljard kronor. Totalt står flygfrakt för 25-30 procent av det svenska exportvärdet. Näringslivet är beroende av goda kommunikationer. Såväl inom landet som mellan länder.

Konjunkturinstitutet skrev nyligen att Svensk ekonomi har gått in i en avmattningsfas och BNP växer med 1,5 procent i år. Konjunkturen har toppat och investeringarna i näringslivet minskar något. Att i det läget försvåra och fördyra för jobb och tillväxt i Sveriges tillväxtregion äventyrar den välfärd som tillåtit Sverige att investera stort på bland annat långgående klimatåtgärder.

Den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen har antagits i bred enighet från höger till vänster. Den inkluderar tillsammans med den samlade borgerligheten såväl socialdemokrater som vänsterpartister och även Isabellas Lövins partivänner, som tar ansvar tillsammans med borgerligheten i Stockholms stad och Region Stockholm. Planen lyfter bland annat fram vikten av internationella huvudkontor som särskilt betydelsefullt för att stärka regionens globala positioner. Den lyfter också vikten av företagens ökade export och internationalisering. Det är alltså möjligt att tillsammans över partigränserna hitta en politik som gynnar såväl näringsliv som en hållbar utveckling.

En utbyggnad av Arlanda är nödvändigt för att möta befolkningstillväxten i regionen, våra högt ställda mål om ökad tillväxt och fler huvudkontor till regionen samt för att klara av en eventuell framtida nedläggning av Bromma flygplats då tillståndet för Bromma flygplats går ut 2038.

Men med en osäker framtid är det tydligt att Bromma flygplats måste beredas möjlighet att fortsätta avlasta Arlanda. Regionens tillväxt är för viktig för att riskeras av regeringens oförmåga att samordna sina två partier.

Det vore ett stor svek av regeringen mot svenska företag och arbetstillfällen att stoppa en viktig satsning för regionen och hela Sverige.

Leif Gripestam (M), gruppledare tillväxt- och regionplanenämnden i Region Stockholm

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande Sigtuna kommun