Nationalstadsparken, som här vid Frösundavik, är inte helig för LUF, som anser att det finns så mycket grönyta att delar av parken kan bebyggas med bostäder. Foto: Leif Oldenburg

Debatt: Bygg på Kungliga nationalstadsparken

Trots att nationalstadsparken ligger så nära attraktiva platser bygger man inte där. De personer som lagen skyddar är de som redan är etablerade på bostadsmarknaden, skriver Liberala ungdomsförbundet (LUF), som inte ser några hinder att bygga bostäder i parken.

  • Publicerad 06:15, 6 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Studenter utan bostad vid skolstart, barnfamiljer som inte kan flytta till ett större hem när barnen blir fler och hemlösa som inte kan byta gatans otrygghet mot hemmets fristad. Allt detta kan lösas genom att bygga på kungliga nationalstadsparken. Den är onödigt stor och skulle kunna ge plats för nya bostäder för att göra Stockholm till en tät och levande stad.

Idag omfattar parken stora delar av Stockholm och inkluderar exempelvis Hagaparken, Gärdet samt Ulriksdal. Parken är dessutom reglerad i lag, vilket har resulterat i att privatpersoner med stöd av lagen har förhindrat byggnation på platser där bostadsbristen är som mest akut. Bostadsbristen ökar den social misären när människor tvingas att bo i trånga utrymmen under deras värdighet och våldsutsatta partners får det svårare att snabbt hitta ett nytt boende. Kungliga nationalstadsparken består i dagsläget av platser som bland annat används som promenadstråk eller frisbeegolfbana och passar därför perfekt som plats för nya stadsdelar. Det är orimligt att promenadstråk ska värderas högre än att skydda våldsutsatta.

Lämplig plats för nya stadsdelar

Dessutom finns det en mängd institutioner vars närhet till Kungliga nationalstadsparken gör den till en lämplig plats för nya stadsdelar. Om exempelvis fler studentlägenheter anlas där skulle de ha närhet till både Stockholms universitet, Försvarshögskolan och Kungliga musikhögskolan. Barnfamiljer skulle också kunna dra fördel av sevärdheter som Tekniska muséet, Ulriksdals slott eller Kaknästornet. En ny stadsdel skulle också ge möjlighet att utöka Stockholms stads satsning Bostad först som syftar till att ge hemlösa en egen bostad genom coachning och stöd.

Förhindrar bostadskrisens lösning

Trots att nationalstadsparken ligger så nära attraktiva platser bygger man inte där. De personer som lagen skyddar är de som redan är etablerade på bostadsmarknaden då bostadsbristen ökar värdet på deras egna hem. Starka intressen från bostadsägare motsätter sig byggnation nära dem eftersom de fruktar att det skulle minska värdet för dem själva. Att motsätta sig nybyggnation på nationalstadsparken av den anledningen är osolidariskt och förhindrar bostadskrisens lösning.

Vi i LUF Storstockholm vill att Stockholm ska vara en stad där människor från hela världen söker sig för att studera, arbeta och förverkliga sina drömmar. Vurmandet för en stor gräsplätt hindrar Stockholms utveckling till en sådan stad. Därför behöver vi göra en nyttig omprioritering för att kunna ta första spadtaget, av många, för att stärka Stockholm.