Det byggs för få bostäder med rimliga hyror för personer med funktionsnedsättning, skriver Alexandra Mattson Åkerström (V). Arkivfoto: Mikael Andersson

DEBATT: Bygg fler anpassade bostäder nu

Det byggs för få anpassade bostäder för personer med funktionsnedsättning i Stockholm idag, och fortsätter det så kan hundratals personer stå utan möjligheten att flytta till en egen bostad i framtiden. Så kan vi inte ha det, det är dags att agera nu, skriver Vänsterpartiets Alexandra Mattsson Åkerström.

  • Publicerad 15:34, 11 sep 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Tidigare i somras antog Stockholms stads socialnämnd en plan för försörjningen av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om personer som behöver stöd och hjälp med att få vardagen att gå runt, och som även behöver anpassade boenden där den typen av stöd kan erbjudas.

Boendeplanen sträcker sig tio år framåt och innehåller i nuläget planer på ca 500 nya lägenheter i Stockholm. Det handlar om både gruppbostäder och servicebostäder och de nya boendena ska placeras på olika ställen runt om i staden.

Men de bostäder man har planerat för är inte i närheten av tillräckligt många för att möta behovet av gruppbostäder och serviceboenden. Enligt prognoser behövs nämligen över 1000 lägenheter byggas fram till 2030 för att Stockholm ska klara av att möta det behovet. Det är mer än dubbelt så många som de som planerats för nu.

Bygg fler bostäder med rimliga hyror

Vart de drygt 500 personerna som blir utan en egen anpassad bostad ska ta vägen är det ingen som vet. Risken finns att de tvingas att bo kvar hemma hos sina föräldrar långt upp i vuxen ålder eller flytta till en annan kommun. För att få tag på en bostad i Stockholm är idag svårt för de flesta som inte har råd eller möjlighet att köpa, och det blir inte lättare för den som behöver ett särskilt boende.

Det är tråkigt men inte oväntat att staden inte gör tillräckligt för personer med funktionsnedsättning, och det är ett obestridligt faktum att planerna som de ser ut nu innebär ett stort misslyckade för Stockholm när det gäller att tillgodose dessa personers lagliga rätt till stöd och service i vardagen.

Nu måste vi politiker, från höger till vänster, gemensamt se till att bryta den negativa utvecklingen. Vi måste se till att bygga fler bostäder med rimliga hyror för personer som behöver extra stöd, så att alla som vill får möjlighet att leva ett självständigt liv i en egen bostad.

Personer med funktionsnedsättning ska inte behöva flytta från Stockholm för att kunna få den bostad som de har rätt till. Vår stad ska vara en stad för alla.