GIVEN SUCCÈ. Enligt trafik­förvaltningen skulle en tvärbana mellan Sickla och Ropsten få fler resenärer än den nya tunnelbane­linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö, skriver Karl Henriksson, (KD). Foto: Trafikverket/Mostphotos/Lennart Molin

Debatt: Bygg en Tvärbanering runt Stockholm!

Spårväg city skulle behöva förlängas till Loudden och Ropsten och bindas samman med Lidingöbanan. Men framför allt behövs en östlig förbindelse för både vägtrafik och tvärbanan, skriver Karl Henriksson Trafikpolitisk talesperson för KD i Region Stockholm

  • Publicerad 13:15, 3 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Framför allt skulle det behövas en östlig­ förbindelse för både vägtrafik och tvärbanan.

Just nu pågår en utbyggnad av Stockholms kollektivtrafik vars like vi inte sett på ett halvsekel. Tunnelbanan byggs ut till Nacka, Barkarby och Arenastaden och tvärbanan till Kista samtidigt som förberedelser pågår för en helt ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, en ny spårväg mellan Älvsjö, Skärholmen och Flemingsberg samt en förlängning av Roslagsbanan till city.

Förläng till Loudden

Vi kristdemokrater är stolta över att vi medverkat till att skapa alla dessa nya satsningar. Men vi ser samtidigt att ytterligare steg skulle behövas tas. Framför allt skulle spårvägsnätet behöva fortsätta expandera.

Spårvagnar tar väsentligt fler resenärer än dagens stombussar och lockar också betydligt fler stockholmare att välja SL-trafiken än busslinjer med samma sträckning. Därför ser vi att Spårväg city skulle behöva förlängas till Loudden och Ropsten och bindas samman med Lidingöbanan.

Binder ihop arbetsplatser

Men framför allt skulle det behövas en östlig förbindelse för både vägtrafik och tvärbanan. Den östliga förbindelsen utgör den sista länken i ringleden runt Stockholm och vi kristdemokrater ser att en motsvarande ring skulle behövas även för tvärbanan.

En tvärbanering skulle öppna upp för smarta förbindelser mellan alla de nya arbetsplatsintensiva områden som ligger i ett band runt centrala Stockholm, från Liljeholmen och Alvik i väster till Sickla, Norra Djurgårdsstaden och Universitetet i öster.

Effektiva bytesmöjligheter

Men den skulle också ge effektiva bytesmöjligheter från alla olika pendeltågs-, tunnelbane- och lokalbanelinjer som utgör stommen i Stockholms kollektivtrafiksystem och därmed avlasta de mest centrala avsnitten, där problemet med trängsel är som störst.

Hittills har varje utbyggnad av tvärbanan varit en succé bland resenärerna och det finns ingen anledning att tro annat än att det blir fallet även med den östra länken i tvärbaneringen.

Beredda ta ansvar

Tvärtom, enligt trafikförvaltningens beräkningar skulle sträckan mellan Sickla och Ropsten få fler resenärer än den nya tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

En fullbordad tvärbanering skulle vara det mest logiska och rimliga nästa steget i utvecklingen av vår stads kollektivtrafik och vi kristdemokrater står beredda att ta ansvar för att göra det möjligt.