Nu när Swedavia anser att det inte längre är lönsamt att driva Bromma flygplats borde Stockholms stad kraftfullt driva frågan att bygga bostäder där i stället, menar oppositionen. Foto: Mostphotos

DEBATT: Börja planera för bostäder på Bromma flygplats

30 000 nya bostäder på Bromma flygplats kan lösa stadens svåra bostadsbrist. Men då måste majoriteten, med finansborgarrådet Anna König Jerlmyr i spetsen, fatta beslut om detta nu och inte skjuta över ansvaret på regeringen, menar oppositionen.

  • Publicerad 11:40, 24 sep 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Swedavia har meddelat att det inte längre är lönsamt för dem att driva Bromma flygplats vilket betyder att den skulle kunna avvecklas. Det är ett positivt besked för stockholmarna eftersom det kan öppna upp en ny stadsdel med uppemot 30 000 nya bostäder. Nu måste finansborgarrådet Anna König Jerlmyr omedelbart fatta beslut om att börja planera för bostäder på platsen, och ge hopp om att Stockholm kan bli av med den svåra bostadsbrist vi dragits med under många år.

Att behöva hoppa mellan andrahandskontrakt, att som ung behöva bo kvar hemma hos föräldrarna väldigt länge eller att betala dyrt för ett rum som inneboende. Det är bara några av konsekvenserna av bostadsbristen i Stockholm. Ännu allvarligare är förstås att vi har personer som befinner sig i hemlöshet, i en av världens rikaste städer. Kvinnor som vill lämna en våldsam relation får välja mellan att återvända till förövaren eller att bli hemlös när jourer och socialtjänst inte lyckas hitta alternativ. Det finns inga enkla lösningar, Stockholm behöver bygga fler bostäder.

När Swedavia nu meddelat att de inte längre ser någon framtid för Bromma flygplats öppnar det för stora möjligheter. Inflygningen till flygplatsen förhindrar idag byggande på flera platser i Stockholm, ett hinder som skulle försvinna om den lades ner. På marken där flygfältet ligger är det dessutom möjligt att bygga uppemot 30 000 bostäder. Under åren har många förslag på hur området skulle kunna utformas lagts fram, så idéer saknas inte. Något som däremot saknas är politisk vilja.

Skjuter över ansvaret

För trots att de som driver flygplatsen inte längre vill driva den, så skjuter Stockholms finansborgarråd över frågan på regeringen. Men frågan är också Stockholms stads ansvar, eftersom det är staden som har avtalet med Swedavia om marken där flygplatsen ligger.

Stockholm har därför alla möjligheter att förhandla om uppsägning av avtalet och börja planera för bostäder på platsen. Dessutom vore en nedläggning av flygplatsen bra för klimatet.

Tyvärr är ansvarsförskjutning en linje som Anna König Jerlmyr ofta står för. För trots att majoriteten som styr i Stockholms stad har makt att besluta över många politiska områden och mycket väl kan fatta beslut i stora frågor, så vill hon gärna lägga över ansvaret på någon annan. Det har vi sett både under coronapandemin och under situationen med det allvarliga gängvåldet. Det är inte ett bra ledarskap.

"Börja planera för bostäder"

Bostadsbristen är ett stort problem för stadens invånare och en högt prioriterad fråga att lösa. Att unga stockholmare inte ser hopp om att kunna få en bostad, att socialtjänsten inte kan hitta bostäder åt hemlösa och våldsutsatta kvinnor, att trångbodda familjer inte kan hitta större lägenheter så att deras barn kan få egna rum - det är allvarliga problem som inte kan vänta.

Så vår uppmaning till Anna König Jerlmyr, och den övriga grönblå majoriteten är, lägg ner Bromma flygplats och börja planera för bostäder. Det är det enda rätta att göra gentemot stockholmarna.