Sissela Nordling Blanco (Fi) vill hellre se social reformer för att öka trygghet och trivsel än fler poliser. Foto: Feministiskt initiativ/Mostphotos

DEBATT. Blanco (Fi): Trygghet uppnås inte genom fler poliser i våra bostadsområden

Trygghet i orten skapas inte med batong utan med social sammanhållning, skriver Sissela Nordling Blanco (Fi) apropå polisens löfte om ökad närvaro i Stockholms förorter.

  • Publicerad 11:07, 31 maj 2016

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Polisledningen ska utöka närvaron i Stockholms förorter med 300 nya poliser. Skälet som anges är kriminella ungdomsgäng som har tagit över orten. Vi tror inte att trygghet uppnås genom att öka antalet poliser i våra bostadsområden. Trygghet skapas inte med batong uppifrån, utan med social sammanhållning.

Vi tror inte att människor föds till att antingen följa lagen eller att bryta mot den. Att hantera ungas brottslighet enbart med polisiära insatser är en kortsiktig lösning som riskerar att öka ungas misstro till samhället. Resurser borde istället riktas till att motverka samhällsproblem som begränsar våra liv.

Vi säger inte att Stockholms förorter skulle vara befriade från kriminalitet. Vilken stadsdel är det? Vi motsätter oss inte heller att orten är i behov av särskilda satsningar – tvärtom! Det vi ställer oss kritiska till är att sociala problem alltid ska sopas under mattan till förmån för polisiära insatser. Polisen kommer aldrig kunna lösa samhällets ojämlikhet som förorten betalat priset för i form av segregation, trångboddhet, arbetslöshet och diskriminering, allt för länge.

Vill vi bygga ett Stockholm för alla. Mataffärer, förskola och skola, bibliotek, grönområden och vårdcentral ska finnas inom räckhåll – för alla. Genom levande stadsdelar, en meningsfull fritid, stark välfärd, rätten till försörjning och åtgärder mot diskriminering kan vi skapa ett samhälle som håller ihop och där ungdomar ser andra framtidsutsikter än kriminalitet.

Så ser verkligheten inte ut i dag. Istället har Stockholms förorter fullkomligt dränerats på alla basala samhällsfunktioner. Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och vårdcentralerna har stängt. Skolor och välfungerande verksamheter som Jobbgaraget i Tensta läggs ner. Detta samtidigt som arbetslösheten är hög och skolresultaten sjunker.

Om antalet poliser ska öka i orten menar vi också att polisen måste ta den strukturella rasism som genomsyrar kåren på allvar. Vi har sett många exempel på övertramp från polisen: rasistiska glåpord och tillmälen, övervåld och misstänkliggörande. Rasprofilering är fortfarande vanligt i förorter där polisen stoppar människor utan misstanke om brott. Förtroendet för polisen bygger helt på att alla är lika inför lagen.

Det är inte bara tilliten till polisen som sviktar, utan också för demokratin. En viktig faktor till frustrationen bland många av förortens invånare är upplevelsen av att inte kunna påverka sina öden. Segregation är en fråga om makt, och klyftan mellan de som har och som inte har makt att påverka sina egna liv. Det räcker inte att rusta socialpolitiskt, bygga fler fritidsgårdar och öka samhällsservicen. Politiker måste också bygga upp det urholkade förtroendet för demokratiska insitutioner. En bra början är att lyssna."

LÄS ÄVEN REPLIKERNA

Ole-Jörgen Persson (M): Fi misstänkliggör polisen

Lotta Edholm (L): Lyssna på modiga feminister om hur friheten begränsas i förorter