Sveriges radio P4 har pratat med skolpersonal i Slättgårdsskolan i Bredäng som larmar om våld och hot i skolan. Tidigare i våras förstördes skolan i en brand. Foto: Louise Helmfrid/Claudio Britos

DEBATT: Blågrönas nedskärningar hinder för tryggare skolor

I stället för att sänka skatten borde Stockholms stad satsa mer för att öka tryggheten i skolorna. Det skriver Kadir Kasirga (S), oppositionsborgarråd, med anledning av rapporter om hot och våld på en skola i Skärholmen.

  • Publicerad 11:45, 25 jun 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det har kommit oroväckande rapporter från en skola i Skärholmen. Skolpersonalen har slagit larm om allvarliga händelser i skolmiljön. Det har varit misshandelsfall, droger och hot på skolan. Detta måste tas på stort allvar.

Ingen elev ska känna sig otrygg i skolan. Alla lärare och personal i skolan har rätt till en trygg och bra arbetsmiljö.

Misstänkta brott ska alltid anmälas. Det är bra att personalen har polisanmält flera incidenter. Men situationen är akut. Inför höstterminen måste en förändring ske. Om skolan inte klarar av att hantera situationen måste stödet från centralt håll i staden förstärkas.

Men det handlar inte bara om en enskild skola. Otryggheten bland elever i årskurs 8 har ökat generellt i Stockholms skolor. Kraftfulla åtgärder måste till. Grundläggande är att skolorna har de resurser som krävs för att bedriva undervisning och skapa en trygg miljö för både elever och personal. Lärarna ska ha tid att vara lärare och varje elev ska få det stöd den har rätt till för att uppnå kunskapsmålen.

Vi ser tre områden som Stockholms skolor måste fokusera på för att underlätta situationen i våra mest utsatta områden.

För det första handlar det om resurser. Stockholms skolor har ett uruselt budgetläge i år på grund av den borgerliga majoritetens otillräckliga resurstilldelning. Man har helt enkelt valt att sänka skatten istället för att satsa på skolan. Vi menar att ett resurstillskott som ger rektorerna möjlighet att göra insatser för trygghet och studiero, istället för att behöva göra nedskärningar, är avgörande för utvecklingen.

Stadens ledning måste nu se till att de extra välfärdsmiljarderna som staten beslutat om fördelas ut och att Stockholms mest utsatta skolor prioriteras.

För det andra måste elever som är i riskzonen att hamna i kriminalitet upptäckas tidigare. Detta arbete måste prioriteras. Vi vill stärka samverkan mellan skola och socialtjänst, utöka elevhälsoteamen och fokusera på elevers psykiska hälsa. Ett konkret förslag är att screening för att upptäcka psykisk ohälsa ska ingå som en obligatorisk del av hälsokontrollerna genom hela grundskolan. Även samarbetet med civilsamhälle och föreningsliv ska stärkas för att ge alla elever möjlighet till en meningsfull fritid. Vi har konkreta förslag på hur det kan gå till, exempelvis genom att utveckla skolornas fritidsverksamhet även i äldre årskurser.

För det tredje ska vi fokusera på skolans kärnuppdrag. Vi ska satsa på sådant som vi vet fungerar och som forskning och erfarenhet visar har positiv effekt på elevers kunskapsutveckling. Vi behöver inte alltid hitta på nya projekt eller metoder. Det handlar om fokus på undervisning, att tillräckligt med lärare finns och att klasserna inte är för stora. Men det kräver resurser. Och det saknar Stockholms skolor just nu.

Slutligen vill vi se hårdare straff för kriminella som rekryterar minderåriga till gäng. Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat skärpa samhällets reaktion mot dem som involverar unga i kriminalitet. Detta är ett välkommet förslag.

Hat, hot och våld har ingen plats i Stockholms skolor. Alla elever och personal har rätt att känna sig trygga. Allt annat är oacceptabelt.