Arlanda kan inte ersätta Brommas stora kapacitet vad det gäller inrikesflyget med tät trafik morgon och kväll, skriver Sverigedemokraterna i Stockholm med bland annat gruppledare Peter Wallmark. Foto: Mostphotos/Stockholm stad

DEBATT: "Bevara och utveckla Bromma flygplats – Arlanda kan inte ersätta"

Sverigedemokraterna ser behovet av att upprätthålla och utveckla Bromma flygplats inför framtidens transportbehov. Vi ser positivt på flygbranschens tekniska utveckling och effektivisering, inte minst på miljöområdet, skriver Sverigedemokraternas gruppledare i Stockholm

  • Publicerad 12:49, 30 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Flyget utgör en unik roll i ett sammanhållet Sverige, då det kopplar ihop söder med norr och effektivt minskar resetiderna i vårt avlånga land. För många orter som idag trafikeras från Bromma flygplats är förbindelsen med Stockholm avgörande för jobben och den ekonomiska tillväxten. För Stockholmsregionen är goda nationella infrastrukturförbindelser grunden för Stockholms kommuns attraktivitet sett såväl ur ett nationellt som ett nordiskt perspektiv. Bromma har också trafik till Bryssel, vilket är en väldigt viktig destination.

DEBATT: "Bygg ut Arlanda – och säkerställ att Bromma blir kvar tills dess"

Sverigedemokraterna ser behovet av att upprätthålla och utveckla Bromma flygplats inför framtidens transportbehov. Vi ser positivt på flygbranschens tekniska utveckling och effektivisering, inte minst på miljöområdet. 

Arlanda ska öka och effektivisera sin kapacitet för att långsiktigt säkerställa Sveriges nationella och internationella behov och tillgänglighet, men Arlanda kan inte ersätta Brommas stora kapacitet vad det gäller inrikesflyget med tät trafik morgon och kväll. Ett bevarat och utvecklat Bromma bidrar till en ökad konkurrenskraft som i sin tur ger bättre förutsättningarna för fortsatt tillväxt i kommunen, regionen och i hela Sverige.

Bromma flygplats med sitt citynära läge utgör därför ett viktigt komplement till Arlanda som ett nav för inrikesflyget, vilket främjar möten och affärsverksamheter över hela Sverige. Låt Bromma flygplats spela den rollen även i framtiden. Stockholm och Sverige behöver det.

Peter Wallmark, (SD), gruppledare Stockholms kommunfullmäktige

Anders Edin, (SD) ordförande Bromma-Kungsholmen

Christina Wallmark, (SD) gruppledare Exploateringsnämnden