Personalen inom vård- och omsorgsboendena har arbetat under extremt tryck under pandemin och är nu slutkörda. Nu utsätts de för ytterligare försämringar, skriver de fackliga företrädarna i Botkyrka. Foto: Mostphotos: Arne Trautmann

Debatt: Bemanningsoptimering – dålig idé, usel tajming

Fler nattpass. Intensivare arbetsveckor. Minskat inflytande över scheman och sämre återhämtning. Det blir konsekvensen av "bemanningsoptimeringen" som pågår inom vård- och omsorgsboendena. Men man kan välja en annan väg, skriver tre fackliga företrädare.

  • Publicerad 06:15, 21 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under pandemin har Kommunals medlemmar hållit välfärdens pelare på plats. Inte en dag utan att var och en blivit utsatta för riskerna med Covid-19. Personalen har arbetat under extremt tryck. Dom är nu slutkörda. Och konstigt vore det väl annars?

Redan innan pandemin duggade vittnesmålen tätt. Inom vård- och omsorgsboendena var det inte ovanligt med ensamjobb på en hel avdelning. Hemtjänsten larmade om akut tidsbrist. Allmän visstidsanställda fick hoppa in och fylla tjänster som arbetsgivaren valt att inte tillsätta med tillsvidaretjänster.

Mitt i allt detta så börjar det schemaläggningsföretag kommunen hyrt in att sälja ”bemanningsoptimering” till arbetsgivaren. Kan man få kalla saker vid dess rätta namn idag? Besparingar. I detta fall hårda sådana riktade mot personalen inom vård och omsorg. För när man längre inte kan banta personalstyrkan så vrider man i stället ut det mesta möjliga av den. Arbetsgivaren motiverar detta med ”heltidsnormen”. Att fler ska få möjlighet till heltid kräver alltså stenhårda scheman.

Konsekvenserna?

Fler nattpass. Intensivare arbetsveckor. Minskat inflytande över scheman. Mindre sammanhängande ledighet och sämre återhämtning. Allt enligt det frågeformulär som Kommunal och Botkyrka-teamet skickat ut i maj.

Men man kan välja en annan väg.

I stället för att ta in dyra konsulter så kan arbetsgivaren använda sig av verktygen i Sunt arbetsliv. Sunt arbetsliv ägs av Sveriges kommuner och regioner och Kommunal tillsammans. Där finns allt som behövs för att skapa bra och hållbara scheman. Kostnadsfritt.

Börja från golvet och arbeta uppåt. Ta in skyddsombuden och medarbetarna i schemaarbetet tillsammans med enhetscheferna. Det kommer inte bara leda till bättre och hållbara scheman utan även till en känsla av förankring och medarbetarinflytande.Schemat är en stor del av arbetsmiljön. Att investera i bra scheman är ”effektiviseringar” som faktiskt uppfyller sitt syfte. Några effekter skulle kunna vara mindre sjukfrånvaro, mindre sjuknärvaro och fler högpresterande medarbetare. Det skulle vara ett vinnande koncept.