Även Kry behövs i vården, menar Britt-Mari Canhasi (SD).

Debatt: Både privat och offentlig vård behövs

Kry är inte felfria men de behövs, svarar Sverigedemokraternas sjukvårdspolitiker Britt-Mari Canhasi på ett debattinlägg från Vänsterpartiet.

  • Publicerad 07:30, 7 okt 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vänsterpartiet tar som vanligt tillfället i akt för att slå ned på allt vad privat vård och valfrihet heter när de frågar ”vad är viktigt för dig när du söker vård?”. Sverigedemokraternas svar är: att får rätt vård i rätt tid och sträva efter en god patientkontinuitet som också upprätthålls. Regionens ansvar är att ta fram tydligare avtal som förmår styra vårdcentralerna i önskad riktning samt genomföra en hårdare granskning av primärvårdsverksamheten.

Att ha nära till sin vårdcentral är essentiellt för många patienter, och vi instämmer i detta. Däremot är det är inte lika viktigt att ”alla” snabbt får en tid för enklare åkommor på en vårdcentral. Sverigedemokraterna ser hellre att primärvården får ökad frihet att utforma sitt arbete med fokus på de sjukaste patienterna – inte på de korta vårdbesöken av annars friska patienter. För detta krävs en stärkt ersättning till primärvården samt en fast ersättning med uppföljning genom hårdare kvalitetskontroller av såväl privata som offentliga vårdcentraler för att säkerställa kvalitet och en god vård för de sjukaste. Vi menar att tillit under ansvar ska råda.

Många nätläkarbesök för lättare symptom är kostnadsdrivande och tränger undan andra grupper med mer vårdkrävande behov. Sverigedemokraterna anser att nätläkarmottagningar ska vara kopplade till lokala mottagningar och erbjudas som en tilläggstjänst för patienter som inte har ett behov av ett fysiskt besök. Kontinuiteten blir ett problem när primärvården, som i dag, är uppbyggt för »enklare« patienter med avsaknad av samverkan och tillräcklig koordination för de mest vårdkrävande patienterna.

Kry är inte felfria men de behövs. Fördelarna med privata vårdcentraler är att vårdtagarna ges valfrihet och valmöjligheter, samtidigt som fördelarna med offentliga vårdcentraler är att de erbjuder hög kvalitet och tillgänglighet till regionens invånare. Det offentliga och det privata lever i symbios där de tillsammans och i konkurrens pressas att ligga i framkant och därmed locka fram det bästa hos varandra.

För att fortsätta utveckla primärvården måste vi regionpolitiker ge vårdcentralerna långsiktiga och hållbara ekonomiska villkor. Detta görs inte genom att stjälpa befolkningen från en för många mycket uppskattad och självklar del i vårdvalet – det privata.