Bilen är viktig även för stockholmare, menar KAK. Foto: Direktpress

Debatt: Återstarta städerna – då behövs bilen

Att försöka planera bort bilen, vilket som många i Stockholmsregionen har gjort de senaste decennierna, kommer att leda väldigt fel, menar Kungliga automobil Klubben (KAK), i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 6 maj 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Pandemin har slagit hårt mot många människors vardag och ekonomin. Vissa branscher har drabbats extra hårt. Det rapporteras om hur butiksdöden breder ut sig.

Om vi menar allvar med levande städer måste bästa möjliga förutsättningar skapas för detta.  Här behövs alla trafikslag mer än någonsin.

Att försöka planera bort bilen, vilket som många i Stockholmsregionen har gjort de senaste decennierna, kommer att leda väldigt fel. I pandemins spår har bilanvändandet ökat och varannan svensk (49 procent) tror att man kommer att välja bilen i större utsträckning även efter krisen, enligt en SKOP-undersökning från Kungliga Automobil Klubben (KAK).

Tillräckligt många p-platser viktiga

En stor majoritet i Stockholmsregionen (72 procent) anser också att det är en dålig utveckling att förtäta centrala delar av Stockholm om det försvårar för dem som bor utanför att ta sig dit. De flesta (88 procent) anser att det är mycket eller ganska viktigt att planera Stockholm så att det blir lättare att resa dit för dem som bor utanför. Nästan tre av fyra (68 procent) anser att man vid nybyggnation skall planera så att det finns tillräckligt många parkeringsplatser både för boende och besökare. Idag gör många kommuner tvärtom och minskar möjligheterna till parkering. Dessutom måste det finnas gott om laddplatser och tillgång till andra miljöanpassade bränslen.

Om Stockholm ska fortsätta att ha en levande citymiljö med ett brett utbud av varor och tjänster i kombination med en mångfald av verksamheter måste de helt enkelt vara tillgängliga med bil.

KAK föreslår därför att:

√ Planera för att Stockholm ska vara öppna för alla, och att det ska vara möjligt att ta sig dit med bil.

√ Se till att det finns gott om smarta parkeringslösningar för att minska söktrafiken då bilister tvingas åka runt och leta parkering. Detta minskar luftföroreningarna.

√ Stockholm och kranskommunerna bör inrätta ett samverkansråd för regional trafikplanering. ​​​​​​​

Att återstarta Stockholmsregionen efter pandemins alla restriktioner kommer att kräva nytänkande. Här har bilen en given roll och det måste planeringen ta hänsyn till.