Efter att äldre på särskilda boenden fått sin vaccin är det nu dags för pensionärerna. Här får det inte gå fel, varnar PRO:s ordförande i Stockholms län i ett debattinlägg. Foto: Mostphotos

Debatt: Äntligen vår tur – ingen får tränga sig före oss pensionärer!

I början av den här veckan var xx personer inlagda för Covid 19 på sjukhusen i Region Stockholm. Det är en glädjande minskning jämfört med 745 i slutet av julveckan. Också antalet inlagda på intensivvård och antalet döda har gått ner men inte lika kraftigt. Men nu gäller att man snabbt och effektivt vaccinerar pensionärerna, skriver Curre Hansson, PRO, i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 11 feb 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi har alla anledning att ägna tacksamhetens tankar åt personalen som med kreativitet och krafttag klarat såväl förra vårens, höstens som årsskiftets arbetstoppar. Vi hoppas, men vågar knappast tro, på en fortsatt nedgång i alla hemska Coronakurvor.

Nu står sjukvården inför en ny och väldig utmaning: massvaccinering.

Efter att brukarna och personalen i det särskilda boendet och i hemtjänsten, som nu vaccineras, är det främst pensionärernas tur. I Region Stockholm ska i runda tal en kvarts miljon som fyllt 70 år erbjudas en halv miljon sprutor. Under några veckor planeras väsentligt större vaccinationer än vad som åstadkoms under några månader med influensavaccinering under förra vintern.

Så snabbt som möjligt

Vi pensionärer vill så snabbt som möjligt bli vaccinerade. Hela 95 procent av dödsfallen under andra vågen har, enligt Vetenskapsradion, skett bland dem som fyllt 70 år.

Regering, myndigheter, forskare och vaccinsamordnare har tagit samordnade krafttag för att anskaffa och finansiera medicin till den inledda historiska folkvaccineringen.

Nu är ansvaret för ett förverkligande av denna väldiga trygghetsreform överflyttat till regionerna. Då krävs det:

√ Kapacitet för att vaccinera all den medicin som fortgående anländer.

√ Personalplanering och organisation så att vaccinationen upplevs som angenäm.

√ Vaksamhet mot dem som försöker tränga sig före 70-plussarna.

√ Enkla bokningssystem, med eller utan Internet och Bank-ID.

√ Hembesök eller gratis transporter till vaccinationsställena för behövande.

√ Hjälpsamhet från vårdpersonal, anhöriga, vänner och grannar.

√ Uppsökande verksamhet under våren så att de ännu ej vaccinerade pensionärerna får personlig inbjudan till en ”andra chans”.

Inget särintresse

Det är inte främst ett särintresse att snabbt och effektivt vaccinera oss pensionärer för att komma på ”säkra sidan”. Utan ett samhällsintresse, så att vi alla kan avnjuta midsommar i vaccinerat skick. Inom PRO är vi redo att noga följa hur regionen motsvarar våra högt ställda krav och förväntningar.