Alliansen i Stockholm. Erik Slottner (KD), Karin Ernlund (C), Anna König Jerlmyr (M) och Lotta Edholm (L), utan inbördes ordning. Foto: Scharlotte Peppare/Joanna Pelirocha/Peter Knutson/Lieselotte van der Meijs

DEBATT. Alliansen i Stockholm: "​Vi är fyra partier med fyra skäl för maktskifte"

I dag lördag är det ett år kvar till valet. Våra partier går till val tillsammans för ett maktskifte i Sveriges huvudstad. De fyra viktigaste frågorna är jobben, tryggheten, tillgången till bostäder och kvaliteten i skolan, skriver den borgerliga alliansens gruppledare i Stadshuset.

  • Publicerad 06:00, 9 sep 2017

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Stockholm är idag en av de fem snabbast växande regionerna i Europa. Vi ser med stor glädje på att fler vill bidra till utvecklingen av vår huvudstad. Stockholm är möjligheternas stad men kantas också av stora utmaningar som inte kommer att lösas av den styrande majoriteten som leds av Socialdemokraterna. Det krävs ett maktskifte för att kunna möta de fyra största samhällsutmaningarna: jobben, tryggheten, bostadsbristen och kvaliteten i skolan.

Stockholm styrs sedan 2014 av en rödgrönrosa koalition ledd av Socialdemokraterna. När ett år återstår av mandatperioden kan vi konstatera att Socialdemokraterna har svikit på de områden som är viktigast för Stockholms utveckling och i stockholmarnas vardag. Vi vill åstadkomma ett maktskifte i Stadshuset för att möta följande fyra samhällsproblem.

1. Fler människor i arbete

Försörjning genom eget arbete är avgörande för möjligheten att leva ett självständigt liv och förverkliga sina livsdrömmar. Stockholms arbetsmarknad är stark, men också i Stockholm är arbetslösheten märkbart högre bland utrikes födda – särskilt kvinnor – än bland inrikes födda. Vi kommer att gå till val på att halvera andelen som lever på försörjningsstöd i utsatta stadsdelar till 2025. Fler jobb ska skapas i nya och växande företag genom ett bättre företagsklimat, vuxenutbildning och lägre skatter. Genom att införa inträdesjobb, som innebär att 30 procent av arbetstiden går åt till att lära sig jobbet och lönen därför uppgår till 70 procent av ingångslönen, sänker vi trösklarna in på arbetsmarknaden för de som står långt ifrån. Kompetensutvisningarna, som drabbar företag i Stockholm hårt, måste upphöra. Arbetskraftsbristen inom vissa yrken ska motverkas genom att underlätta för arbetskraftsinvandring och genom en bättre tillgång till bostäder.

2.Trygghet ska råda oavsett bostadsadress

Vi kommer aldrig acceptera att människor i delar av Stockholm får sin frihet begränsad på grund av otrygghet. Vi vill till 2025 halvera den upplevda otryggheten i de stadsdelar där otryggheten är störst. På otrygga platser där statens polisåtaganden inte räcker till ska vi genom fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter och fler trygghetskameror återställa tryggheten. Vi vill återinföra nolltolerans mot klotter, skadegörelse och nedskräpning och inrätta en central trygghetsjour i områden där det behövs där boende kan vända sig för att få hjälp av lokala ordningsvakter dygnet runt. Vi vill också stärka rättsstatens närvaro med polis, åklagare, domstolar och socialtjänst.

3. Fler tillgängliga bostäder

Stockholm ska byggas attraktivt, tätt och ha utrymme för både äldre och modern arkitektur och samtidigt kunna minska klimatbelastningen. För att fler ska få möjlighet att flytta dit de vill räcker det inte enbart med att bygga fler bostäder och regelförenklingar för nyproduktionen, utan rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet behöver öka genom slopad flyttskatt, skattebefriad andrahandsuthyrning och en ansvarsfull gradvis infasning av mer marknadsanpassad hyressättning, där läget får en större påverkan på hyresnivån. Trots att majoriteten lovade att bygga billiga hyresrätter, visar det sig nu de kostar lika mycket som andra nyproducerade hyresrätter. Vi vill istället skapa förutsättningar för fler byggaktörer att bygga hyresrätter med lägre hyra.

4. Fler elever med gymnasiebehörighet

Kunskap är en enskild människas viktigaste redskap för att växa och fatta självständiga beslut. En lyckad skolgång är den bästa försäkringen mot framtida utanförskap. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få möjligheter att lyckas. Skolorna måste därför få tillräckliga resurser för att fullfölja sitt uppdrag. Vi går till val på att halvera andelen elever i skolor i utsatta stadsdelar utan gymnasiebehörighet till 2025, genom ett stärkt kunskapsfokus i skolan. Otrygghet och stök drabbar eleverna med tuffare förutsättningar hårdast. Därför vill vi införa en nolltolerans mot kränkningar och stök som stjäl tid från undervisningen. Vi vill införa ökad undervisningstid, bygga ut lovskolan och införa en möjlighet till lördagsskola också i grundskolan. Skickliga lärare och skolledare ska attraheras till hela staden genom att vi skapa fler karriärvägar för lärare och etablerar filialer i ytterstaden till attraktiva skolor. Till skillnad från Stockholms rödgröna partier är vi positivt inställda till friskolor som vill göra en positiv skillnad för Stockholms elever.

Vi tror på Stockholm och har en gemensam politik för att bygga Stockholm starkare på 2020-talet. Vår vision är en modern, hållbar, trygg, öppen, tillåtande och innovativ storstad. Vårt mål är att Stockholm ännu mer än i dag ska vara en stad där människor trivs och vill bo, känner tillit och framtidstro, vill bilda familj och bli gamla. Därför söker vi tillsammans stockholmarnas förtroende den 9 september 2018."

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad (M)

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad (L)

Karin Ernlund, gruppledare i Stockholms stad (C)

Erik Slottner, gruppledare i Stockholms stad (KD)