En ny rapport från RFSL att mer än en tredjedel av de personer som potentiellt skulle behöva PrEP inte vet vart de ska vända sig för att få det utskrivet, skriver Christine Lorne (C). Foto: Pressbild/Mostphotos

Debatt: Alla som behöver preventiv HIV-behandling ska få det i tid

Region Stockholm har idag Sveriges längsta kö för att få PrEP, en bevisat effektiv preventiv behandling mot HIV. Det är djupt olyckligt och därför satsar vi nu på att minska väntetiderna så att alla som behöver behandling ska få det i tid, skriver Christine Lorne (C), Region Stockholm

  • Publicerad 06:15, 23 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

PrEP-behandlingen har också en positiv effekt mot spridningen av andra sexuellt överförbara sjukdomar.

PrEP (preexpositionsprofylax) är en förebyggande behandling för personer som löper hög risk att smittas av HIV. Behandlingen blockerar möjligheten för HIV att kopiera sin arvsmassa och att etablera en infektion i människans celler. Skyddet är högt, även om det inte är hundraprocentigt.

PrEP erbjuds idag endast via Venhälsan på Södersjukhuset, en mottagning som vänder sig till män som har sex med män. Kön för att få behandling är tyvärr lång och det förekommer att personer i kön smittas med HIV under väntan, vilket är något som vi inte kan acceptera.

Särskilt riskbeteende

Dessutom visar en ny rapport från RFSL att mer än en tredjedel av de personer som potentiellt skulle behöva PrEP inte vet vart de ska vända sig för att få det utskrivet. Rapporten visar också att endast 17 procent av de svarande med särskilt riskbeteende i målgruppen män som har sex med män använder PrEP.

Därför kommer nu hälso- och sjukvårdsnämnden dels se över hur kön ska kortas så att alla som behöver behandling kan få det i tid, dels hur vi bättre kan nå ut med information till alla aktuella målgrupper.

Även kvinnor

Genom att se över om fler mottagningar kan få uppdraget att skriva ut PrEP, förslagsvis vårdval Sexuell hälsa, kan även kvinnor med stor risk att smittas av HIV uppmärksammas och informeras om möjligheten till PrEP-behandling.

Att korta köerna till PrEP är en självklar satsning. Framför allt eftersom det kraftigt minskar risken att smittas av HIV, men även för att en fast vårdkontakt etableras där individen ges möjlighet att reflektera över sitt sexuella risktagande utan skuldbeläggning.

Andra sjukdomar

Som ett bifynd till goda preventiva resultat mot HIV har PrEP-behandlingen också en positiv effekt mot spridningen av andra sexuellt överförbara sjukdomar. De patienter som behandlas med PrEP går nämligen dels på regelbundna och uppföljande vårdsamtal, dels testas de för både HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar var 3:e månad.

Detta innebär att andra sexuellt överförbara sjukdomar upptäcks tidigt och spridningen begränsas.

Låg kostnad

När vi med enkla medel och förhållandevis låg kostnad kan ta hand om alla som står i kö för PrEP-behandling så ska vi också se till att göra det. Varje person som står i kö till en preventiv insats är en person för mycket.