Skolan ska vara en trygg plats för alla, skriver utbildningsministern Anna Ekström och oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga. Foto: Mostphotos

Debatt: Alla ska ha studioro i skolan

"Det behövs tydligare regler och att all skolpersonal ska ha mandat att ingripa", skriver utbildningsminister Anna Ekström och oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga från Socialdemokraterna i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 3 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Oavsett vem du är eller vilken skola du går på ska du känna dig trygg och ha studiero på lektionerna. Det är en förutsättning för att man ska kunna lära sig mycket. I många klassrum fungerar det bra, men inte i alla. Så ojämlikt ska det inte vara. Det behöver helt enkelt vara fokus på kunskap och bildning i alla klassrum, på alla skolor och i hela landet.

Därför gick vi socialdemokrater 2018 till val på att införa en nationell plan för trygghet och studiero. Nu kan vi göra verklighet av våra vallöften, då vi i regeringsställning remitterar en bred och omfattande nationell plan som tar ett helhetsgrepp kring trygghet och studiero för alla elever.

Alla ska veta vad som gäller

Det förbyggande arbetet ska stärkas, bland annat genom att skolpersonal kan få bättre kompetensutveckling. Idag är det ofta elevassistenter och annan resurspersonal arbetar nära de elever som har mest behov av stöd.

Ordningsreglerna vara tydliga och följas upp. Alla ska veta vad som gäller, och skolans samarbete med föräldrar och vårdnadshavare ska stöttas.

I klassrummet ska fokus vara på undervisningen, och elever ska ha goda förutsättningar att koncentrera sig. Elevers privata användning av mobiltelefoner på lektionstid ska därför förbjudas om inte läraren säger att det är tillåtet. I grundskolan och i fritidshemmet ska rektorn kunna besluta att mobiltelefoner ska omhändertas under hela skoldagen.

Lärare ha mandat att ingripa

När något allvarligt inträffar behöver regelverket stötta skolans personal som agerar för att upprätthålla trygghet och studiero. Lärarförbundet har nyligen gjort en undersökning där hälften av lärarna uppger att de undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av rädsla för att bli anmälda eller för att reglerna är otydliga. Så kan vi inte ha det. Därför föreslås tydligare regler och att all skolpersonal ska ha mandat att ingripa och agera när situationen kräver det. Det ska också bli enklare för rektorer att stänga av eller omplacera elever som hotat eller utsatt andra för våld.

För oss socialdemokrater är det självklart: Sverige ska åter bygga en skola med kunskaper och jämlikhet i världsklass. Och ska alla elever ges möjlighet att lära sig mycket behöver trygghet och studiero gälla för alla, inte bara några.

Men en jämlik skola för varje unge är inte en självklarhet för alla. I riksdagen säger Moderaterna och Sverigedemokraterna nej till förslag för en mer jämlik skola. Socialdemokraterna kommer fortsätta att ta kampen för en jämlik kunskapsskola.

Det krävs om Sverige åter ska få en jämlik skola med kunskaper i världsklass.