Gabriel Kroon (SD) gruppledare Msciwoj Swigon (SD) trafikansvarig

DEBATT: "Alla kan inte cykla till jobbet"

Vänsterpartiets trafikpolitik i Region Stockholm försämrar kollektivtrafiken för resenärerna, förlänger bilköerna och fördyrar resandet för bilisterna. Istället satsar de på oanvända cykelvägar baserat på tveksamma behovsanalyser. Sverigedemokraterna står upp mot Vänsterpartiets skadliga politik – vår region är beroende av såväl bilen som bussen för att leva, skriver Sverigedemokraterna i Region Stockholm i en slutreplik till Vänsterpartiet.

  • Publicerad 09:51, 1 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vänsterpartiet skjuter och missar mål med sin klimatpolitik. Istället för att komma med förslag som minskar de globala utsläppen så har partiet medverkat till tafatta insatser genom åren med allt från att subventionera elcyklar till elbåtsmotorer till välmående stockholmare. Medan förhöjd bensinskatt, bilskatt och trängselavgift slår hårdast mot de svagaste hushållen, utanför Stockholms innerstad.

V: Bygg "cykelmotorvägar" i Stockholm

Politik måste vara ändamålsenlig. I Timbros granskning ”Effektiv klimatpolitik? En granskning av partiernas förslag” genomfördes en ranking av riksdagspartiernas klimatpolitiska förslag. Resultatet: Vänsterpartiet hade den sämsta klimatpolitiken medan Sverigedemokraterna hade den näst bästa, mätt i effektivitet.

SD: Satsa på SL:s bussar – inte "cykelmotorvägar"

Vidare är det magstarkt att förneka att bussföretagen som dagligen kör Region Stockholms kollektivtrafikanter har fel och att Vänsterpartiets politiker har rätt.

I våra samtal med olika bussföretag har det varit tydligt att cykelbanor som har byggts genom att ta befintliga vägfiler i anspråk har haft en negativ påverkan på framkomlighet och därmed tillgänglighet men framförallt punktlighet - vilket leder till en mindre attraktiv kollektivtrafik.

Exempelvis framför Nobinas framkomlighetsrapport 2019 att Stockholms kollektivtrafik drabbats hårdast av framkomlighetsbesvär under högtrafik i hela Sverige. Där restiden i år har ökat med 8 procent jämfört med föregående år.

DEBATT: "SD:s klimatpolitik är ett skämt"

Samtidigt är busstrafiken resurseffektivt optimerad, vilket innebär att varje enskild minuts extra restid kan kräva att en ytterligare buss sätts in i trafik för att klara av köruppdragen. Bussföretaget Keolis framkomlighetsrapport pekar på att den begränsade framkomligheten bara i Stockholms innerstad motsvarar en samhällsekonomisk kostnad på ca 1,5 miljarder kronor årligen – och ett ökat antal bussar i trafik.

"Östlig förbindelse behövs"

Om framkomligheten för bussarna i Stockholm ska bli bättre måste fler bilister ges möjligheten att välja vägar som inte går igenom Stockholms innerstad. Här behövs en östlig förbindelse för att leda bort en större del av de bilister som i dagsläget tvingas trängas i storstadsmiljö för att kunna ta sig till jobbet. De trafiklättnader som då skulle uppstå skulle även gynna busstiderna och på så sätt bryta den onda spiral där resenärer väljer bilen framför bussen som konsekvens av de förlängda restiderna.

Bilismen kommer inte försvinna. Många varken kan eller vill cykla till jobbet. Anna Sehlin kanske är beredd att cykelpendla från Norrtälje till Stockholms innerstad under en slaskig januarimånad med minusgrader, men det är nog inte lika lockande för andra.

Stockholms transportinfrastruktur behöver lösningar som värnar om och utvecklar buss- och biltrafiken. I den mån det är efterfrågat och berättigat bör även cykelinfrastruktur finnas som ett alternativt färdsätt. Däremot kommer det inte i en snar närtid, om än någonsin kunna utkonkurrera bil och buss.

Till sist: Nej, Anna, vi gick inte på klimatdemonstrationen i fredags. Istället gjorde vi det som demonstranterna efterfrågade – vidareutvecklade en hållbar och handlingskraftig politik där såväl användandet av bil och buss kan leva i symbios med en effektiv klimatpolitik.

Gabriel Kroon (SD) gruppledare i Region Stockholm

Msciwoj Swigon (SD) trafikansvarig i Region Stockholm