Stockholmsregionen har fått väsentligt färre vaccindoser mot covid-19 per invånare än andra regioner, skriver Moderaterna i Region Stockholm i ett debattinlägg. Foto: Mostphotos

Debatt: Alla i Stockholm vaccinerade till sommaren – om regeringen håller vad den lovat

Region Stockholm har i flera veckor stått startklar för att massvaccinera. Men problemet är inte vår höga beredskap och kapacitet, problemet är att vaccinet inte tilldelas oss, skriver M, L och KD i Region Stockholm i ett debattinlägg riktat till regeringen.

  • Publicerad 06:15, 22 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Beskedet från Region Stockholm är tydligt: Vi står rustade med kapacitet att vaccinera alla stockholmare över 18 år till sista juni – om regeringen håller vad den lovat. Om bara några veckor kommer vi att kunna vaccinera fler än 1,3 miljoner människor i månaden. Redan i slutet av februari hade vi kapacitet för att ge nästan en halv miljon ytterligare vaccindoser - utlovade doser som sen aldrig levererades.

Region Stockholm har i flera veckor stått startklar för att massvaccinera. Men problemet är inte vår höga beredskap och kapacitet, problemet är att vaccinet inte tilldelas oss. Den fördelningsnyckel som används gör att Stockholmsregionen fått väsentligt färre vaccindoser per invånare än andra regioner. I vår region bor 23 procent av Sveriges befolkning. Ändå är vår tilldelning av vaccin hittills bara 18 procent. När vi nu står redo att vaccinera alla länsbor behöver fördelningsnyckeln göras om så att Stockholmarna inte missgynnas i fördelningen av vaccin.

90 procent en andra dos

Det vaccin som vi har fått har använts omgående. På våra äldreboenden har cirka 90 procent nu fått den andra dosen vaccin. Efter att den andra vaccinfasen inleddes förra veckan har redan 40 procent av alla över 80 år vaccinerats.

Bland kommunernas vård- och omsorgspersonal har två av tre medarbetare fått minst en dos med vaccin. Därtill har också ett antal medarbetare i frontlinjen i kampen mot viruset fått vaccin, bland annat på intensivvårds- och akutmottagningar, på geriatriska vårdenheter och inom ambulanssjukvården.

Pandemins grepp

Men ska vi komma ut ur pandemins grepp behövs det nu mycket mer vaccin. Uppgörelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) är tydlig: Staten ska se till att det finns vaccin och regionerna ska se till att det finns kapacitet för att vaccinera i snabb takt. Det råder ingen tvekan om att vi gör vår del. Men vi kan inte vaccinera med luft.

Dessvärre verkar regeringen inte fokusera på sin del av avtalet, utan fokuserar istället på att kritisera regionerna. Trots att vi har överkapacitet för att vaccinera påstår Socialdemokraterna att det råder ”vaccinkaos” i Stockholmsregionen. Men är det någonstans det är kaos så är det i informationsgivningen från Rosenbad. Problemen finns inte i regionerna utan på den nationella nivån.

Ett ansvar ge raka besked

Om Region Stockholm fick lika mycket vaccin som vi har kapacitet för att använda skulle hela befolkningen kunna vara vaccinerad redan i slutet av maj. Nu har vi en annan situation. Regeringen kan inte lastas för att en del vaccinleverantörer har produktionsproblem. Men den har ett ansvar för att ge raka besked och inte vilseleda befolkningen i syfte att försöka vinna partipolitiska fördelar. 

Regeringen måste nu skapa klarhet i hur vaccindoserna levereras och fördelas. Det är orimligt med beskeden som ändras från dag till dag. Och det är ohederligt att regeringen försöker skylla ifrån sig på regionerna istället för att ta sitt ansvar.

När vi nu ser den tredje virusvågen svepa fram över Stockholmsregionen är varje vaccindos vi kan få oerhört värdefull. Framåt måste Region Stockholm få en tilldelning av vaccin som minst motsvarar vår andel av den vuxna befolkningen. Det hade egentligen inte varit konstigt om regioner med en hög andel tätbefolkade områden fick ännu större tilldelning av vaccin, eftersom det är i sådana områden som det är svårast att undvika smittspridning. 

Massvaccinering så snart som möjligt

Region Stockholm är väl rustat för den massvaccinering som måste komma igång så snart som möjligt. När vi får vaccin, så vaccinerar vi. Och när vi ger information till invånarna i regionen säger vi som det är. Medborgarna ska vare sig vilseledas att situationen är sämre än den är eller ges falska förhoppningar. 

Många invånare undrar säkert vad som händer och när de själva ska få vaccineras. Det är förståeligt. Vårt svar är att vi fortfarande kan klara att vaccinera alla vuxna i Region Stockholm före siste juni – bara regeringen håller vad den lovat.