”De planerade höghusen 
förstör Västerhaninge centrum”

  • Publicerad 00:01, 21 sep 2020

Bostadsdebatten är ständigt aktuell.

Det torde inte råda något tvivel om att samtliga partier, från vänster till höger, ser den rådande bostadsbristen och därmed också behovet av nybyggnation – så även Sverigedemokraterna.

Den politiska konfliktlinjen går egentligen inte vid frågan om vi ska bygga eller inte bygga, utan snarare hur de nya områdena ska se ut och platsen för bygget.

Ett bostadsområde ska bidra till att skapa trivsel och trygghet

Dennis Askling

För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att nybyggen på ett naturligt sätt ska smälta in i den redan existerande bebyggelsen och ta hänsyn till såväl kulturarv som behovet av grönområden.

Ett bostadsområde ska inte ge bara oss tak över huvudet utan också bidra till att skapa trivsel, trygghet och hemkänsla, där människorna i ett område tillsammans kan odla en gemenskap.

Vi sverigedemokrater är övertygande om att denna gemenskap bäst uppnås genom småskalighet.

Ett projekt som helt går emot Sverigedemokraternas vision om småskaliga samhällen är den liggande detaljplanen för Västerhaninge centrum.

Inte nog med att de planerade höghusen helt skulle omdana centrumets karaktär, de riskerar också att göra så att äldre bebyggelse med hundraårig historia, däribland Västerhaninge kyrka med kyrkogården hamnar i skymundan av höghus.

Det orsakas stor skada på centrums kulturhistoria och miljö

Dennis Askling

Det räcker inte att bara bevara en kulturhistorisk byggnad, man bör också ha perspektivet att byggnader som kyrkan och det gamla kommunhuset förstås i sitt historiska sammanhang och i relation till varandra, där det visuella intrycket av centrum också säger något om områdets historia.

Genom att låta höghus resa barriärer mellan det gamla kommunhuset och de äldre byggnaderna Klockargården, Åbygården, Lillebo, kyrkan och kyrkogården orsakar man stor skada på Västerhaninge centrums kulturhistoria och småskaliga miljö.

Som ett kulturarvsparti säger därför Sverigedemokraterna i Haninge bestämt nej till det rådande förslaget.

Dennis Askling
Gruppledare SD Haninge