”De borttagna träden mellan Handen och Vega skapar problem”

  • Publicerad 20:50, 13 sep 2020

Sedan det bristfälliga iordningställandet av Dammträskets promenadstråk (som ännu inte genomförts fullt ut) har antalet höga och effektivt ljudisolerade träd tagits ned utan att ha ersatts av motsvarande ljudisolering från Nynäsvägen.

Nu har även boende i Kvarntorp fått missnöjet att störas av oljudet från Nynäsvägen dag som natt.

När kan man gå igenom Dammträsk?

”Kvarntorpsbo”

Hur tänker kommunen ersätta träden som fälldes längs med Nynäsvägen innan det halvfärdiga genomförandet av Dammträsk?

Och när kan man gå igenom Dammträsk från Kvarntorp till Kolartorp eller vidare upp mot Haninge?

För inte har väl träd fått stryka med för att folk ska kunna gå en omväg runt busshållplatsen Kvarntorpsvägen?

Kvarntorpsbo