C: ”Källenfors (M) debatterar med sig själv om kommunpengar”

Daniel Källenfors motsäger sig själv i debatten om mer pengar till kommunerna, skriver Patrik Buddgård (C).

  • Publicerad 11:03, 5 feb 2020

Strax innan jul beslutade majoriteten om fryst skol- och äldrepeng och kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) skrev en debattartikel i SvD med rubriken ”Kommunerna behöver inte mer pengar”. Efter julledigheten kom en ny debattartikel från Källenfors i Mitt i och Lidingö Nyheter med det motsatta budskapet att det är välfärdskris och att kommunerna måste ha mer pengar – och det på en gång.

Spara på friår och bistånd – satsa på välfärd och polis

Det vore riktigt underhållande att följa Källenfors debatt med sig själv om det inte vore för att Moderaternas agerande i kommunen med fryst peng nu försämrar för elever, personal och äldre på ön.

Jag hoppas att Källenfors nu fattar ett klokt beslut och går på den av sina två argumentationslinjer som bygger på att välfärden behöver mer pengar. Vi i Centerpartiet vill nämligen använda de pengar som nu kommer från regering och riksdag, minst 16,3 mnkr till Lidingö, för att minimera skadorna av den frysta skol- och äldrepengen. Detta genom en extra utbetalning till äldreomsorgen och skolorna redan nästa termin.

För att skolorna ska kunna planera inför nästa termin bör beslut komma så snart som möjligt för att säkra personalförsörjning, kompetensutveckling och barngruppernas storlek i välfärden på Lidingö. Centerpartiet kommer på fullmäktige i februari lägga en motion att dessa extra pengar ska fördelas till skola och omsorg redan i år.

Vi hoppas få stöd av Källenfors i linje med den argumentation han haft efter juluppehållet. Det skulle ju vara trist om han återupptar debatten med sig själv genom att inte fördela de pengar han själv efterfrågat till välfärden. Ge tillskott till barn, personal och äldre här på ön redan under 2020!

Patrik Buddgård (C), gruppledare