Kulturen borde få större lokaler när Älta växer, anser debattören Foto: Mostphotos

”Byggplan i Älta hotar kulturen”

Som många känner till ska Älta byggas ut rejält. Bland annat ska hela centrum rivas och byggas om. Detta är tänkt att ske inom de närmaste 5–6 åren, och planarbetet är i full gång.

  • Publicerad 15:56, 20 jun 2018

Det hölls samråd under hösten och svaren på detta har skickats in till Nacka kommun. En del positiva, många negativa.

Men vad som inte framkom ordentligt i samrådsunderlaget är den planering för ett nytt kulturkvarter som görs. I detta kvarter ska biblioteket, kulturhuset och fritidsgården rymmas.

”Fin tanke”

Det lät från början som en fin tanke – vi skulle bo tillsammans, samverka och dela på en del gemensamma utrymmen. Workshops hölls och studiebesök i andra, liknande kulturhus och bibliotek företogs.

Döm därför om allas vår förvåning och bestörtning när det sedan dök upp förslag i form av ritningar på hur det var tänkt att se ut.

Den senaste versionen innefattar inga utökade ytor – trots att Älta kommer att växa med kanske upp till 6 000 personer. Både biblioteket och kulturhuset är redan i dag trångbodda, och för oss var det en självklarhet att vi behövde utvidga.

”Väl fungerande”

Vi bedriver alla viktiga, väl fungerande verksamheter och fyller med råge de krav som kommunen ställer när det gäller tillgänglighet och nyttjande av lokalerna.

Vad som nu har skett är att det utgått ett påbud från kommunstyrelsen, om att antalet kvadratmeter i det nya kulturkvarteret inte får överstiga det nuvarande.

Det är i sig uppseendeväckande, med tanke på Ältas expansion – men än mer bekymmersamt är att de planlösningar man ritat på innebär att alla tre aktörer i Ältas kultur  och fritid, tappar användbar yta.

”Döda ytor”

Den lösning man siktar på innebär att man bygger ihop det nya kulturkvarteret med det befintliga äldreboendet, vilket innebär att man av byggnadstekniska skäl måste välja dispositioner som ger en massa döda ytor som vi inte kan använda – även om antalet kvadratmeter blir detsamma.

Vi vädjar nu om en omprövning av detta beslut – för kulturen i Älta!

Lars Ohlson verksamhetschef

Ola Karlsson ordförande Älta Kulturknut