Jordbro station. Foto: Mostphotos

”Bygg ut infartsparkeringen vid Jordbro station”

  • Publicerad 18:00, 13 dec 2019

Vid Jordbro pendeltågstation finns en parkering för pendlare.

Det är bra och avhåller säkert en del från att ta bilen längre sträckor.

Det råder parkeringsförbud klockan 02–04, och det är bra eftersom parkeringen tidigare användes som boendeparkering av folk som bor i närheten.

Man kan undra hur trafikkontoret har tänkt, varför behöver lastbilar parkera här?

Bosse

Trots detta är parkeringen full ganska tidigt på dagen, så man tvingas ta bilen i alla fall.

Tyvärr upptas många parkeringsplatser av återvinningscontainrar och flera platser är reserverade för lastbilar.

Man kan undra hur trafikkontoret har tänkt, varför behöver lastbilar parkera här?

Lastbilsförare tar väl inte tåget till jobbet.

Jag förslår att kommunen flyttar containrarna till mer lämpligt ställe och tar bort reserveringen för lastbilar alternativt bygger ut parkeringen.

Det finns hur mycket plats som helst för det längs med tågbanan.

Bosse