Bygg på Kolerakyrkogården

  • Publicerad 14:39, 3 maj 2015

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Frågan om var nya bostäder ska byggas i Stockholm engagerar många. Det behövs nya bostäder, samtidigt som det behövs skog och grönområden för de som bor i staden.

Det finns möjliga ytor som är bättre än andra. Strax öster om Gullmarsplan finns ett parkområde som är en kyrkogård från tidigare sekel, Kolerakyrkogården. Jag ser det som en bra plats att bygga på. Det är utmärkta kommunikationer och går att bygga högt vilket innebär fler bostäder. Parken som sådan verkar inte vara välbesökt då den är skuggad av träd och ligger nära flera stora vägar.

Det finns skäl emot att bebygga detta område, men alternativen är sämre. Områden som Hammarbyskogen och Nytorps gärde nyttjas av många fler människor och är viktigt för trivseln i söderort. Det historiska värdet med Kolerakyrkogården borde gå att bevara på en mindre yta.

Jag hoppas att politikerna uppmärksammar detta område och undanröjer de hinder som finns. Det skulle ge plats för många lägenheter med bra läge, och förhoppningsvis minska trycket att bebygga andra grönområden i söderort.

Helena