Bygg hyresrätter där alla har råd att bo

  • Publicerad 15:21, 6 okt 2014

Kommunen planerar en ombyggnad av Tyresö centrum med bland annat 1 000 nya bostäder. Av dessa planeras endast cirka 300 bli hyresrätter. Planerna är i ett tidigt skede men att politikerna nu tar krafttag för att få i gång bostadsbyggandet är Hyresgästföreningen mycket positivt inställd till.

Bostadsbristen – och då framför allt bristen på hyresrätter – är alarmerande, både i vår kommun och i resten av Stockholmregionen. Samtidigt förväntas Tyresö kommun växa med cirka 6 000 invånare fram till 2030.

Bostadsbyggandet måste därför öka om vi ska kunna erbjuda gamla och nya Tyresöbor någonstans att bo.

Under det senaste decenniet har bostadsmarknaden blivit alltmer snedvriden – det byggs för lite och det som byggs är i stort sett bara dyra bostadsrätter.

I Tyresö finns 17 505 bostäder. Av dessa är knappt 4 000 hyresrätter. Förutom att politikerna gör det möjligt att bygga, är det också viktigt vilken typ av bostäder som byggs.

Bristen på hyresrätter leder till flera olika problem, bland annat att ungdomar inte kan flytta hemifrån, eller att de tvingas bo med osäkra andra- och tredjehandskontrakt. Den som inte vill eller kan köpa en bostad riskerar att stå utan ett hem.

Den 21 maj 2014 stod 24 594 personer i Tyresö Bostäders bostadskö. Av dessa var 5 168 i åldern 16–25 år. 2 391 personer stod i kön för senior- och trygghetsboende.

Nu har politikerna chans att göra något åt detta. Kommunen har enligt lag planmonopol och ansvar för bostadsförsörjningen. I exploateringsavtalet har de möjlighet att påverka vad som ska byggas på den mark de upplåter. Nu när Tyresö kommun planerar att bygga, så måste de planera för både dagens och morgondagens hyresgäster. Bygg hyresrätter där alla har möjlighet att bo – både nu och i framtiden.

Den som inte vill eller kan köpa en bostad riskerar att stå utan ett hem.