Bygg för de unga!

  • Publicerad 20:02, 23 feb 2014

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Närmare 300 000 unga vuxna mellan 20 och 27 år i Sverige vill ha en egen bostad men saknar det i dag. Så många väntar på att få starta sina vuxenliv på allvar. För att fylla behovet skulle det krävas närmare 200 000 bostäder enligt Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningens utredare säger i en kommentar att det behövs ett mycket större statligt engagemang i byggandet än idag. Men även på kommunal nivå behövs det ett större engagemang.

Enligt kommunens allmännyttiga bostadsföretag Järfälla Hus AB, så står hela 1 250 unga vuxna mellan 20 och 27 år i deras kö för en bostad. Totalt står 4 850 personer i Järfälla Hus bostadskö. Några studentbostäder finns inte i Järfälla, trots påstötningar från Vänsterpartiet Järfälla.

Tänkbara objekt för detta är till exempel stora delar av det gamla polishuset i Jakobsberg samt höghuset i Jakobsbergs centrum, om kommunen bygger ett nytt kommunhus för den administration som i dag sitter i höghuset. Men viljan att bygga studentbostäder eller små billiga hyreslägenheter finns inte i den nuvarande politiska majoriteten i Järfälla.

Bo Leinerdal, gruppledare Vänsterpartiet